Sekretaru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MMKS ili Mehanizam), Olufemiju Eliasu, juče je dodijeljeno počasno članstvo u Američkom udruženju za međunarodno pravo (ASIL) za 2018. godinu na svečanosti održanoj u okviru 112. godišnjeg sastanka ASIL-a u Washingtonu, DC.

Odbor za počasti ASIL-a dodijelio je sekretaru Eliasu ovo priznanje za njegovu posvećenost, istrajnu opredijeljenost i značajan doprinos međunarodnim pravu, kao i međunarodnim organizacijama i strukovnim udruženjima koji održavaju, razvijaju i promovišu međunarodno pravo.

Među ranijim dobitnicima ovog priznanja su i bivši predsjednik MKSJ-a Patrick Robinson (2011.), bivša predsjednica MKSR-a Navanethem Pillay (2003.), bivša tužiteljica MKSR-a i MKSJ-a Louise Arbour (2000.) te bivši potpredsjednik MKSJ-a Mohamed Shahabuddeen (1997.).

Počasno članstvo dodjeljuje se pojedincima američkog ili nekog drugog državljanstva koji su se istakli svojim doprinosom i radom u oblasti međunarodnog prava.

Biografija sekretara Eliasa