Sekretar Mehanizma Olufemi Elias održao govor na komemoraciji za Srebrenicu

Sekretarijat
Haag
Sekretar Mehanizma, Olufemi Elias
Sekretar Mehanizma, Olufemi Elias

U sklopu obilježavanja 23. godišnjice genocida u Srebrenici, sekretar Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), g. Olufemi Elias, odao je danas poštu žrtvama i održao govor tokom komemorativne svečanosti u memorijalnom centru u Potočarima u Bosni i Hercegovini (BiH).

U svom govoru, sekretar Elias istakao je značaj utvrđivanja odgovornosti za genocid koji se dogodio u  Srebrenici 1995. godine i donošenja pravde žrtvama. On je napomenuo da Mehanizam, pored toga što nastavlja preostali rad Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), uključujući neke značajne predmete koje je naslijedio od njega, takođe pruža pomoć državnim organima u bivšoj Jugoslaviji koji se sada bave preostalim ratnim zločinima. 

Sekretar Elias je dalje naglasio ulogu koju Mehanizam ima u promovisanju i daljnjem prenošenju naslieđa MKSJ-a i njegovog doprinosa u otkrivanju onoga što se desilo u Srebrenici prije  23 godine. U tom pogledu, sekretar Elias je izjavio sljedeće: “Predmeti u kojima je sudio MKSJ na temeljan su način doprinijeli utvrđivanju onoga što se desilo u Srebrenici u julu 1995., kako je genocid  počinjen i ko je za njega odgovoran. Mehanizam, kao nasljednik Međunarodnog suda, posvećen je tome da obezbijedi da naslijeđe MKSJ-a ne bude zaboravljeno ili zanemareno poslije njegovog zatvaranja, nego da i dalje ima značaj i da pruža smislenu platformu za procese suočavanja sa prošlošću u Srebrenici, u Bosni i Hercegovini i u regionu bivše Jugoslavije.

On je takođe napomenuo da će arhiva MKSJ, za koju je Mehanizam odgovoran, uključujući hiljade dokumenata, predmeta, fotografija i video snimaka koji se odnose na genocid u Srebrenici, omogućiti budućim generacijama da bolje shvate te događaje, uz nadu da će se iz njih učiti i nikada ne dozvoliti da takvo zlo bude ponovljeno.

Sekretar Elias je zaključio da će “Mehanizam učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi se obezbijedilo da se događaji iz Srebrenice nikada ne zaborave, da se ne mogu poricati, da se izvršioci proglase odgovornim i da sjećanje na žrtve ostane sačuvano.”

Sekretar Elias je prisustvovao komemoraciji u Srebrenici u sklopu svoje prve službene posjete BiH nakon što je u januaru 2017. imenovan za sekretara Mehanizma. Ovo je takođe prva u nizu planiranih posjeta sekretara Eliasa zemljama bivše Jugoslavije ove godine.