Rukovodioci Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) juče su održali brifing za članove diplomatskog kora akreditovane u Kraljevini Holandiji i međunarodnim organizacijama.

Tokom brifinga, kojem je prisustvovalo više od 100 ambasadora i članova diplomatskog kora, predsednik Carmel Agius, tužilac Serge Brammertz i sekretar Olufemi Elias izneli su pregled aktivnosti Mehanizma.

Rukovodioci Mehanizma takođe su zahvalili predstavnicima država na kontinuiranoj podršci Mehanizmu od njegovog osnivanja i istakli nekoliko polja na kojima je dalja podrška država članica i dalje od ključnog značaja. To uključuje lociranje i hapšenje preostalih osam lica protiv kojih je Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR) podigao optužnice a koja su u bekstvu, preostala prebacivanja lica koja je osudio MKSR ili MKSJ u državu u kojoj će izdržavati kaznu, i u širem smislu, obezbeđivanje toga da Mehanizam ima dovoljna budžetska sredstva kako bi obavljao svoj posao.

Predsednik Agius je obavestio predstavnike diplomatskog kora o tri glavna prioriteta tokom perioda svog predsedavanja, konkretno: (i) završavanje rezidualnih pravosudnih aktivnosti Mehanizma na efikasan i blagovremen način, bez ugrožavanja propisanog pravnog postupka ili osnovnih prava optuženih na pravično suđenje; (ii) unapređenje jedinstvenog mandata Mehanizma putem objedinjene radne kulture, bolje koordinacije između ogranaka i harmonizacije prakse i procedura u ograncima u Arushi i Hagu; i (iii) stvaranje radne atmosfere koja podstiče moral i produktivnost zaposlenih. Predsednik je takođe obavestio predstavnike diplomatskog kora o tekućim pravosudnim aktivnostima Mehanizma, kao i nedavnim promenama u spisku sudija Mehanizma u pripavnosti. Predsednik Agius saopštio je prisutnima da je rešen da obezbedi da Mehanizam podnese čvrst i fiskalno odgovoran zahtev za budžet za 2020. godinu.

Tužilac Brammertz je govorio o ključnim aktivnostima Tužilaštva, a to su ekspeditivno okončanje prvostepenih i žalbenih postupaka, potraga za preostalim optuženima pred MKSR koji su u bekstvu pružanje podrške nacionalnim pravosudnim sistemima. Tužilac je napomenuo da je obim posla za neke od rezidualnih funkcija veći nego što je prvobitno planirano, pogotovo postupci preispitivanja presuda i zbog nepoštovanja suda u ogranku u Arushi, i istakao potrebu nacionalnih vlasti za kontinuiranom saradnjom. Tužilac je naglasio svoju rešenost da predstojeći predlog budžeta Tužilaštva podrazumeva manje sredstava, da bude što ekonomičniji, a da se pritom uzmu u obzir nepredviđene pravosudne aktivnosti.

Sekretar Elias naveo je trenutne prioritete Sekretarijata Mehanizma, uključujući efikasno okončanje svih tekućih predmeta, pružanje zaštite i podrške svedocima, pomaganje nacionalnim pravosudnim vlastima i dodatno poboljšanje dostupnosti javnih sudskih spisa i arhiva. Takođe se osvrnuo na neke od operativnih izazova s kojima se Mehanizam trenutno suočava, i u tom pogledu istakao ključnu važnost kontinuirane saradnje država članica Ujedinjenih nacija za uspešno ispunjenje mandata Mehanizma.

Mehanizam će nastaviti da redovno obaveštava članove diplomatskog kora, i u Arushi i u Hagu, o svom radu i aktivnostima.