Rukovodioci Mehanizma održali diplomatski brifing u Hagu

Mehanizam
Haag
Rukovodioci Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove
Rukovodioci Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

Rukovodioci Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) juče su održali brifing za članove diplomatskog kora akreditovane u Kraljevini Holandiji i međunarodnim organizacijama.

Tokom brifinga, kojem je prisustvovalo više od 100 ambasadora i članova diplomatskog kora, predsednik Carmel Agius, tužilac Serge Brammertz i sekretar Olufemi Elias izneli su pregled aktivnosti Mehanizma.

Rukovodioci Mehanizma takođe su zahvalili predstavnicima država na kontinuiranoj podršci Mehanizmu od njegovog osnivanja i istakli nekoliko polja na kojima je dalja podrška država članica i dalje od ključnog značaja. To uključuje lociranje i hapšenje preostalih osam lica protiv kojih je Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR) podigao optužnice a koja su u bekstvu, preostala prebacivanja lica koja je osudio MKSR ili MKSJ u državu u kojoj će izdržavati kaznu, i u širem smislu, obezbeđivanje toga da Mehanizam ima dovoljna budžetska sredstva kako bi obavljao svoj posao.

Predsednik Agius je obavestio predstavnike diplomatskog kora o tri glavna prioriteta tokom perioda svog predsedavanja, konkretno: (i) završavanje rezidualnih pravosudnih aktivnosti Mehanizma na efikasan i blagovremen način, bez ugrožavanja propisanog pravnog postupka ili osnovnih prava optuženih na pravično suđenje; (ii) unapređenje jedinstvenog mandata Mehanizma putem objedinjene radne kulture, bolje koordinacije između ogranaka i harmonizacije prakse i procedura u ograncima u Arushi i Hagu; i (iii) stvaranje radne atmosfere koja podstiče moral i produktivnost zaposlenih. Predsednik je takođe obavestio predstavnike diplomatskog kora o tekućim pravosudnim aktivnostima Mehanizma, kao i nedavnim promenama u spisku sudija Mehanizma u pripavnosti. Predsednik Agius saopštio je prisutnima da je rešen da obezbedi da Mehanizam podnese čvrst i fiskalno odgovoran zahtev za budžet za 2020. godinu.

Tužilac Brammertz je govorio o ključnim aktivnostima Tužilaštva, a to su ekspeditivno okončanje prvostepenih i žalbenih postupaka, potraga za preostalim optuženima pred MKSR koji su u bekstvu pružanje podrške nacionalnim pravosudnim sistemima. Tužilac je napomenuo da je obim posla za neke od rezidualnih funkcija veći nego što je prvobitno planirano, pogotovo postupci preispitivanja presuda i zbog nepoštovanja suda u ogranku u Arushi, i istakao potrebu nacionalnih vlasti za kontinuiranom saradnjom. Tužilac je naglasio svoju rešenost da predstojeći predlog budžeta Tužilaštva podrazumeva manje sredstava, da bude što ekonomičniji, a da se pritom uzmu u obzir nepredviđene pravosudne aktivnosti.

Sekretar Elias naveo je trenutne prioritete Sekretarijata Mehanizma, uključujući efikasno okončanje svih tekućih predmeta, pružanje zaštite i podrške svedocima, pomaganje nacionalnim pravosudnim vlastima i dodatno poboljšanje dostupnosti javnih sudskih spisa i arhiva. Takođe se osvrnuo na neke od operativnih izazova s kojima se Mehanizam trenutno suočava, i u tom pogledu istakao ključnu važnost kontinuirane saradnje država članica Ujedinjenih nacija za uspešno ispunjenje mandata Mehanizma.

Mehanizam će nastaviti da redovno obaveštava članove diplomatskog kora, i u Arushi i u Hagu, o svom radu i aktivnostima.