Prvi informativni centar o MKSJ-u u bivšoj Jugoslaviji otvoren u Sarajevu

Mehanizam
Haag
First Information Centre on ICTY in the former Yugoslavia opens in Sarajevo

Grad Sarajevo, uz podršku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), danas je u Sarajevu otvorio Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (Centar), prvi takav informativni centar koji je otvoren u regionu bivše Jugoslavije. Centar će omogućavati direktan i usmjeren pristup javnim sudskim dokumentima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), te promovisati naslijeđe MKSJ-a. Predviđa se da će aktivnosti Centra obuhvatati organizaciju niza javnih skupova, kao i pružanje pomoći vanjskim projektima koji će se oslanjati na naslijeđe MKSJ-a i analizirati ga.

Otvaranje Centra, uoči 25 godišnjice osnivanja MKSJ-a, predstavlja značajnu faktor u približavanju naslijeđa Međunarodnog suda zajednicama na koje njegov rad utiče. Centar, koji se nalazi u sarajevskoj Gradskoj vijećnici, opremljen je kompjuterima koji omogućavaju posjetiocima pristup javnoj arhivi MKSJ-a i drugim resursima dostupnim na mreži. Dio Centra je i replika sudnice MKSJ-a, napravljena od originalnog namještaja i drugih elemenata iz jedne nekadašnje sudnice MKSJ-a.       

Gradonačelnik Sarajeva, g. Abdulah Skaka, službeno je otvorio Centar, izjavivši: “Informativni centar ima simboličan i praktičan značaj. Za žrtve, ovaj Centar će imati simboličan značaj jer će dokumenti nastaviti da svjedoče o njihovom stradanju i kažnjavanju počinioca. Na praktičnom nivou, Informativni centar će omogućiti građanima Sarajeva, Bosne i Hercegovine i regiona poveznicu s njihovom nedavnom prošlošću.

Govoreći u ime predsjednika Mehanizma, sudije Theodora Merona, gđa Gabrielle McIntyre, šef Kabineta i glavni pravni savjetnik, istakla je značaj osnivanja prvog takvog informativnog centra u bivšoj Jugoslaviji. Ona je takođe napomenula: “Osnivanjem ovog Centra ne samo što se posjetiocima omogućava direktan pristup dokumentima i drugim materijalima iz postupaka vođenih na Međunarodnom sudu i pruža prilika da lično vide kako je izgledala jedna od sudnica MKSJ-a, štaviše, sve se to dešava ovdje, u središtu nekih od zajednica na koje je najviše uticao njegov rad, ii svaki se posjetilac poziva da postavlja pitanja, ocjenjuje argumente i informacije i donese vlastite zaključke.” Gđa McIntyre dalje je pozdravila prisustvo sudije Fausta Pocara, bivšeg predsjednika MKSJ-a, na ceremoniji otvaranja, te je, u ime predsjednika Merona, izrazila zahvalnost sudiji Pocaru za značajne doprinose koji su doveli do osnivanja Centra.

Mehanizam će pružati podršku Centru kako on bude razvijao svoje programe i aktivnosti. Mehanizam će takođe nastaviti da sarađuje sa zemljama bivše Jugoslavije i zainteresovanim tijelima kako bi se olakšalo osnivanje informativnih centara u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine i drugdje širom bivše Jugoslavije.