Presuda po žalbi u predmetu Karadžić – važne informacije za medije

Mehanizam
Haag
Presuda po žalbi u predmetu Karadžić

Izricanje presude po žalbi u predmetu Tužilac protiv Radovana Karadžića pred Međunarodnim razidualnim Mehanizmom za krivične sudove (Mehanizam) zakazano je za srijedu, 20. marta 2019. u 14:00 sati u sudnici I ogranka Mehanizma u Haagu.

Obavještavamo vas da će iz operativnih razloga, prijenos izricanja presude Žalbenog vijeća preko interneta biti emitovan sa odgodom od 30 minuta. Akreditovani predstavnici sredstava javnog informisanja koji žele da snimaju izricanje presude to mogu da urade iz medijskog centra u zgradi World Forum ili iz aule zgrade Mehanizma sa odgodom od 30 minuta.

Predstavnici sredstava javnog informisanja akreditovani za pristup sudnici ili auli zgrade Mehanizma mogu uživo pratiti izricanje presude po žalbi. Svi akreditovani predstavnici sredstava javnog informisanja koji budu željeli da uđu u aulu Mehanizma kako bi pratili postupak uživo, biće u mogućnosti da to urade. Napominjemo, da je bilo kakvo snimanje prijenosa uživo unutar zgrade Mehanizma strogo zabranjeno.

U zgradi World Forum, međutim, izricanje presude po žalbi biće emitovano sa odgodom od 30 minuta.

U auli i medijskom centru će biti obezbijeđeni radni stolovi, priključci za električnu energiju i bežična internet veza. Napominjemo da se u auli zgrade Mehanizma nalazi ograničen broj priključaka, ali da je dovoljan priključaka obezbijeđen u zgradi World Forum za sve akreditovane medije koji žele da snime prijenos sa odgodom. Novinari koji žele da se priključe na prijenos sa odgodom iz aule ili medijskog centra treba da ponesu kompatibilnu opremu i BNC kabl. Izricanje presude po žalbi će se prenositi na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, ali će biti dostupan i audio-prijenos na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

****

Predmet Karadžić – ključne informacije

Za dodatne informacije u vezi s postupkom akreditacije ili izricanju Presude po žalbi u predmetu Karadžić molimo da se obratite:

Heleni Eggleston, glasnogovornici na +31 (70) 512 5691 ili +31 6 11 92 37 43 i na adresi egglestonh@un.org

Službi za odnose s javnošću na +31 (70) 512 8613; 512 5759 i na adresi mict-press@un.org

Postupci Mehanizma mogu se pratiti na websiteu Mehanizma www.irmct.org