Presuda po Žalbi u predmetu Tužilac protiv Radovana Karadžića - Praktične informacije za medije

Izricanje presude po žalbi u predmetu Tužilac protiv Radovana Karadžića pred Međunarodnim razidualnim Mehanizmom za krivične sudove (Mehanizam) zakazano je za srijedu, 20. marta 2019. u 14:00 sati u sudnici I ogranka Mehanizma u Haagu.

Akreditacija medija

Postupak akreditacije za predstavnike sredstava javnog informisanja koji žele da prisustvuju izricanju presude po žalbi sada je zatvoren.

Napominjemo da uobičajene propusnice NEĆE važiti za ulazak u zgradu Mehanizma na dan izricanja presude po žalbi. Mehanizam će izdati dvije različite vrste akreditacija za predstavnike sredstava javnog informisanja,(i) za galeriju sudnice za javnost, ili (ii) za aulu zgrade Mehanizma, odnosno medijski centar u zgradi World Forum. Samo ograničenom broju predstavnika sredstava javnog informisanja akreditovanim za izricanje presude po žalbi biće omogućen pristup u sudnicu Mehanizma.

Obavještavamo vas da će iz operativnih razloga, prijenos izricanja presude Žalbenog vijeća preko interneta biti emitovan sa odgodom od 30 minuta.

Predstavnici sredstava javnog informisanja akreditovani za pristup sudnici ili auli zgrade Mehanizma/medijskom centru u zgradi World Forum mogu uživo pratiti izricanje presude po žalbi u auli zgrade Mehanizma. Međutim, prijenos izricanja presude po žalbi u zgradi World Forum biće emitovan sa odgodom od 30 minuta. Iako će svi akreditovani predstavnici sredstava javnog informisanja koji budu željeli da uđu u aulu Mehanizma kako bi pratili postupak uživo, biće u mogućnosti da to urade, napominjemo, da je bilo kakvo snimanje prijenosa uživo unutar zgrade Mehanizma strogo zabranjeno.

Akreditovani predstavnici sredstava javnog informisanja koji žele da snimaju izricanje presude to mogu da urade iz medijskog centra u zgradi World Forum ili iz aule zgrade Mehanizma sa odgodom od 30 minuta. Napominjemo da se u auli zgrade Mehanizma nalazi ograničen broj priključaka, ali da je dovoljan priključaka obezbijeđen u zgradi World Forum za sve akreditovane medije koji žele da snime prijenos sa odgodom.

U auli i medijskom centru će biti obezbijeđeni radni stolovi, priključci za električnu energiju i bežična internet veza. Novinari koji žele da se priključe na prenos sa odgodom iz aule ili medijskog centra treba da ponesu kompatibilnu opremu i BCN kabl. Sjednica će se prenositi na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, ali će biti dostupan i audio-prenos na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Akreditovani predstavnici sredstava javnog informisanja biće obaviješteni o vrsti akreditacije koja im je odobrena putem e-maila  u ponedjeljak, 18. marta 2019..

Novinari treba da preuzmu svoje akreditacije u srijedu, 20. marta 2019 između 10:00 i 12:00 u medijskom centru u zgradi World Forum, na adresi Churchillplein 10.

Zbog ograničenih resursa, tog dana će sposobnost pružanja podrške predstavnicima sredstava javnog informisanja biti ograničena.

Snimanje unutar zgrade Mehanizma

U zgradi Mehanizma nije dozvoljeno snimanje. Snimanje sudskih postupaka vrši Mehanizam. Na raspolaganju će biti audio-vizuelni prijenos.

Reportažna vozila

U blizini zgrade Mehanizma dostupan je ograničen prostor za reportažna kola. Mehanizam ne izdaje akreditacije za reportažna kola, pa mjesta zauzimaju oni koji prvi dođu do njih. Gradske vlasti će tražiti da se uklone vozila parkirana na prostoru koji za to nije predviđen.

Na raspolaganju će biti ograničen broj priključaka za audio i video prijenos sa odgodom od 30 minuta. Međutim, medijske kuće se moraju pobrinuti za adekvatne kablove i električnu energiju.

Bezbjednosne procedure

Glavni ulaz

Sva lica koja ulaze u zgradu podvrgavaju se bezbjednosnoj provjeri. Onima koji se ne budu u potpunosti pridržavali uputstava službenika obezbjeđenja Mehanizma neće biti dozvoljen ulaz u zgradu. Svi predstavnici sredstava informisanja moraju na ulazu pokazati akreditaciju, važeću novinarsku iskaznicu i važeći pasoš ili identifikacijsku ispravu s fotografijom.

Pristup medijskom centru

Licima koja imaju akreditaciju za pristup medijskom centru neće biti omogućen pristup u galeriju sudnice za javnost. Biće im omogućen pristup auli zgrade Mehanizma nakon završetka izricanja presude po žalbi.

Pristup auli 

Lica koja imaju akreditaciju za pristup auli moraju ostati u tom dijelu zgrade i neće im biti dozvoljen pristup galeriji sudnice za javnost. Audio-vizuelno snimanje prijenosa uživo unutar zgrade Mehanizma strogo zabranjeno.

Pristup javnoj galeriji

Nakon što se nađu u zgradi, lica kojima su odobrene propusnice za pristup javnoj galeriji sudnice moraju proći dodatnu bezbjednosnu provjeru. Sa sobom moraju imati akreditaciju za pristup zgradi i akreditaciju za pristup galeriji za javnost. Na javnu galeriju sudnice nije dopušteno unošenje nikakve elektronske opreme. Molimo vas da ne nosite mobilne telefone, kamere i slične elektronske uređaje. 

Ti predmeti se mogu ostaviti u pretincima obezbeđenja Mehanizma na glavnom ulazu. Ukoliko koristite pretince Mehanizma, planirajte dodatno vreme kako biste odložili svoje stvari. Takođe podsećamo da Mehanizam nije odgovoran za gubitak ili oštećenje predmeta ili opreme.

Sudske formalnosti

Predsedavajući sudija Žalbenog vijeća je odgovoran za dostojanstvo i doličnost sudskog postupka i u svakom trenutku može naložiti da se neko lice udalji s galerije za javnost. Ulazak sudija u sudnicu najavljuje sudski poslužitelj koji će od prisutnih zatražiti da ustanu. Svi prisutni moraju ustati i ostati na nogama dok sudije ne zauzmu svoja mesta. Slična procedura se ponavlja po završetku pretresa, odnosno u svakom prekidu u postupku. Posetioci treba da ostanu na nogama sve dok sudije ne izađu iz sudnice. Za više informacija molimo da konsultujete Pravila ponašanja MRMKS.

Za više informacija stupite u kontakt sa:

Službom za odnose s javnošću

Tel: +31 70 512 8613; 512-5759

ili email mict-press[at]un.org

Portparolom – Helenom Eggleston

Tel: +31 70 512 5691; +31 6 11 92 37 43

ili email egglestonh[at]un.org