Predsjedniku Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudiji Theodoru Meronu, dodijeljen je Oficirski krst Ordena za zasluge Republike Poljske na ceremoniji koja je održana danas u ambasadi Poljske u Haagu.

Prilikom prijema ovog dolikovanja, predsjednik Meron je izrazio duboku zahvalnost predsjedniku i Vladi Republike Poljske na velikom priznanju koje mu je odato za njegov doprinos razvoju međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog krivičnog prava. “Ove počasti ne vidim kao isključivo stvari lične prirode. Iznad svega, one odražavaju priznanje koje država u kojoj sam rođen odaje načelu koje nam je, vjerujem, svima va\no, a to je načelo vladavine prava.”

Nakon ceremonije dodjele nagrade, predsjednik Meron je održao govor na temu “Budućnost međunarodnog krivičnog pravosuđa”, u kojem se osvrnuo na izazove s kojima se međunarodno krivično pravosuđe suočava  danas i govorio o modalitetima daljeg razvoja u globalnim naporima ka većoj odgovornosti. “Sada je pravo vrijeme da se preduzmu konkretni koraci na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou i u različitim forumima kako bi se unaprijedilo pozivanje na odgovornost. Na taj način ćemo, vjerujem, smanjiti jaz između važnih normativnih i retoričkih napredaka ostvarenih posljednjih godina, s jedne strane, i stvarnih rezultata koje smo postigli u borbi na okončanju nekažnjivosti, s druge”, zaključio je predsjednik Meron.

Orden za zasluge je priznanje koje se dodjeljuje strancima i državljanima Poljske trajno nastanjenim u drugim zemljama koji su dali izvanredne doprinose na polju jačanja međunarodne saradnje i odnosa između Republike Poljske i drugih nacija i država.    

Orden za zasluge dodjeljuje predsjednik Republike Poljske na vlastitu inicijativu ili na preporuku premijera, ili ministra vanjskih poslova.