Predsjedniku Meronu dodijeljen orden za zasluge Republike Poljske

Predsednik
Haag
Predsednik MMKS sudija Theodor Meron
Predsednik MMKS sudija Theodor Meron

Predsjedniku Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudiji Theodoru Meronu, dodijeljen je Oficirski krst Ordena za zasluge Republike Poljske na ceremoniji koja je održana danas u ambasadi Poljske u Haagu.

Prilikom prijema ovog dolikovanja, predsjednik Meron je izrazio duboku zahvalnost predsjedniku i Vladi Republike Poljske na velikom priznanju koje mu je odato za njegov doprinos razvoju međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog krivičnog prava. “Ove počasti ne vidim kao isključivo stvari lične prirode. Iznad svega, one odražavaju priznanje koje država u kojoj sam rođen odaje načelu koje nam je, vjerujem, svima va\no, a to je načelo vladavine prava.”

Nakon ceremonije dodjele nagrade, predsjednik Meron je održao govor na temu “Budućnost međunarodnog krivičnog pravosuđa”, u kojem se osvrnuo na izazove s kojima se međunarodno krivično pravosuđe suočava  danas i govorio o modalitetima daljeg razvoja u globalnim naporima ka većoj odgovornosti. “Sada je pravo vrijeme da se preduzmu konkretni koraci na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou i u različitim forumima kako bi se unaprijedilo pozivanje na odgovornost. Na taj način ćemo, vjerujem, smanjiti jaz između važnih normativnih i retoričkih napredaka ostvarenih posljednjih godina, s jedne strane, i stvarnih rezultata koje smo postigli u borbi na okončanju nekažnjivosti, s druge”, zaključio je predsjednik Meron.

Orden za zasluge je priznanje koje se dodjeljuje strancima i državljanima Poljske trajno nastanjenim u drugim zemljama koji su dali izvanredne doprinose na polju jačanja međunarodne saradnje i odnosa između Republike Poljske i drugih nacija i država.    

Orden za zasluge dodjeljuje predsjednik Republike Poljske na vlastitu inicijativu ili na preporuku premijera, ili ministra vanjskih poslova.