Predsjednik Agius izvijestio Savjet bezbjednosti UN-a o napretku u radu Mehanizma

Predsednik
Arusha, Haag
Predsjednik Agius izvijestio Savjet bezbjednosti UN-a o napretku u radu Mehanizma © UN Photo/Loey Felipe
Predsednik Carmel Agius | © UN Foto/Loey Felipe

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam), sudija Carmel Agius, danas je Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija izložio devetnaesti izvještaj o ostvarenom napretku u radu.

Predsjednik Agius započeo je svoje obraćanje osvrtom na rezoluciju 2529 (2020.), koju je Savjet bezbjednosti usvojio nakon trećeg pregleda rada Mehanizma i koju Mehanizam smatra instrumentom za mjerenje svog učinka. Ova rezolucija ostaje u prvom planu dok Mehanizam nastoji da ispuni u njoj sadržane zahtjeve Savjeta bezbjednosti. S tim u vezi, predsjednik je Savjet bezbjednosti obavijestio o velikom napretku ostvarenom u izvještajnom periodu, napomenuvši da je rezolucija 2529 (2020.) u velikoj mjeri provedena.

Predsjednik Agius je istakao da su tri presude koje su bile predviđene za juni ove godine izrečene na vrijeme: drugostepena presuda u predmetu Mladić, kao i prvostepene presude u predmetu Stanišić i Simatović i u postupku za nepoštovanje suda u predmetu Nzabonimpa i drugi. Ovaj uspjeh pripisao je izuzetnim naporima sudija, osoblja i timova odbrane Mehanizma i njihovoj odlučnosti da savladaju prepreke koje su mogle dovesti do kašnjenja u tim predmetima. Predsjednik je Savjetu bezbjednosti skrenuo pažnju na to da je Mehanizam, zbog uspješnog rada tokom pandemije, ušao u novu fazu svojih aktivnosti. Glavni pokretač aktivnosti Mehanizma – njegovi neriješeni predmeti – sada je sveden na žalbene postupke u gore navedenim predmetima i na suđenje u predmetu protiv Féliciena Kabuge.

Što se tiče kontinuiranih napora Mehanizma da poboljša uspješno i transparentno rukovođenje, predsjednik Agius je ukazao na napor uložen da bi se provele još neprovedene preporuke Službe za unutrašnju kontrolu i, konkretno, mjere preduzete da bi se ujedinilo strateško razmišljanje tri organa o budućnosti brojnih preostalih funkcija Mehanizma.

Nadalje, predsjednik Agius je izvijestio Savjet bezbjednosti o velikom pomaku u dugoročnoj situaciji u kojoj se nalaze osobe oslobođene optužbi ili puštene na slobodu koje borave u sigurnoj kući u Arushi. Dana 15. novembra 2021., postignut je ključni sporazum između Republike Niger i Ujedinjenih nacija o relokaciji svih devet osoba na teritoriju Republike Niger. Ovaj sporazum je već proveden u vezi s osam od devet osoba na koje se odnosi. Predsjednik je izrazio duboku zahvalnost sekretaru Mehanizma, Abubacarru Tambadouu, za izuzetne napore na postizanju tog rezultata, kao i Republici Niger, koja trenutno predsjedava Savjetom bezbjednosti, za njezinu “izuzetnu pomoć i dokazanu posvećenost međunarodnoj pravdi”.

Na kraju, govoreći o potrebi za kontinuiranom saradnjom država članica s Mehanizmom, predsjednik je još jednom pozvao Republiku Srbiju da ispuni svoje međunarodne obaveze tako što će uhapsiti Petra Jojića i Vjericu Radetu i prebaciti ih na Mehanizam.

U zaključku, predsjednik Agius je naglasio odlučnost Mehanizma da “nastavi postizati rezultate koji prkose ovim izazovnim vremenima” i njegovu nesumnjivu riješenost da učini sve što je u njegovoj moći kako bi optimalno ispunio svoj mandat ”.