Predsjednica Gatti Santana primila gradonačelnika Haaga, g. Jana Van Zanena, u ogranku Mehanizma u Haagu

Predsednik
Haag
Predsjednica Gatti Santana primila gradonačelnika Haaga, g. Jana Van Zanena

Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), sudija Graciela Gatti Santana, danas je u ogranku Mehanizma u Haagu primila gradonačelnika Haaga, g. Jana van Zanena. Prilikom prijema gradonačelnika van Zanena, s predsjednicom Gatti Santana bio je Alphons Orie, sudija s najdužim stažom sudije Mehanizma, iz Kraljevine Nizozemske.

Na početku, predsjednica Gatti Santana izrazila je duboku zahvalnost Kraljevini Nizozemskoj i konkretno Opštini Haag na tome što su izvanredni domaćini Mehanizmu i Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), kao i na nepokolebljivoj predanosti međunarodnom miru i pravdi. Takođe je zahvalila gradonačelniku van Zanenu na njegovoj ličnoj podršci u pitanjima važnim za uspješno funkcionisanje Mehanizma.

Predsjednica je zatim gradonačelniku iznijela pregled mnogih tekućih aktivnosti u ogranku Mehanizma u Haagu. Te aktivnosti uključuju pripreme za suđenje u predmetu Tužilac protiv Féliciena Kabuge, čiji početak je zakazan za dvije sedmice i žalbeni postupak u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, u kojem će predsjednica Gatti Santana voditi statusnu konferenciju 22. septembra. Nakon toga, sudija Orie iznio je informacije koje je stekao kao sudija Mehanizma i MKSJ-a i kao pripadnik međunarodne zajednice u Haagu, te kao dugogodišnji stanovnik grada. Gradonačelnik van Zanen iskazao je snažnu podršku Mehanizmu i svoju zahvalnost na doprinosu koji međunarodne pravne institucije daju karakteru Haaga i naglasio da je Opština i dalje otvorena za saradnju s Mehanizmom, na korist obaju partnera.

Pored toga, predsjednica Gatti Santana i gradonačelnik van Zanen razgovarali su o tome kako se dalje može razvijati saradnja Mehanizma i Opštine, uključujući i u vezi s obilježavanjem naslijeđa Mehanizma i MKSJ-a na pogodnoj lokaciji, te u vezi s razmjenom informacija s drugim međunarodnim organizacijama u Haagu. Nakon razgovora, predsjednica Gatti Santana i sudija Orie bili su u pratnji gradonačelnika van Zanena za vrijeme obilaska sudnice Mehanizma u Haagu.

Ovo je bio prvi susret predsjednice Gatti Santana i gradonačelnika van Zanena. Predsjednica Gatti Santana stupila je na dužnost predsjednice Mehanizma 1. jula 2022.