Predsednik Meron se sastao s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom

Predsednik
Arusha, Haag
Sudija Theodor Meron i generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moon
Sudija Theodor Meron i generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moon

Sudija Theodor Meron, predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (“MMKS”), juče se sastao s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moonom.

Tokom sastanka, koji je održan u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, predsednik Meron je izrazio svoju zahvalnost generalnom sekretaru na nepokolebljivoj privrženosti uspehu međunarodnog pravosuđa tokom protekle decenije i njegovom vođstvu u omogućavanju da se čuje glas žrtava užasnih zločina.

Napominjući da je ideja o Mehanizmu nastala i da je on počeo s radom tokom mandata sadašnjeg generalnog sekretara, predsednik Meron je istakao da su angažman i podrška generalnog sekretara bili sastavni deo dosadašnjih dostignuća Mehanizma. Predsednik je takođe izvestio generalnog sekretara o koracima koji se preduzimaju kako bi se obezbedilo da Mehanizam bude uzor za ugled za nov, efikasan i ekonomičan pristup međunarodnom pravosuđu.

Predsednik Meron je takođe iskoristio priliku da skrene pažnju generalnog sekretara na ozbiljno pitanje koje ima uticaj na efikasno ispunjavanje mandata Mehanizma, a koje se odnosi na pritvaranje sudije Aydina Sefa Akaya, iz Turske, od strane turskih vlasti. Predsednik Meron je napomenuo da prema Statutu Mehanizma njegove sudije uživaju diplomatski imunitet kada obavljaju funkcije za Mehanizam, te da, u svetlu toga, činjenica da je Turska uhapsila i dalje drži u pritvoru sudiju Akaya predstavlja kršenje njenih međunarodnih obaveza. Ističući da je pritvaranje sudije Akaya po svoj prilici prvi slučaj da je neki međunarodni krivični sudija uhapšen i pritvoren, predsednik Meron je generalnom sekretaru izrazio svoju duboku zabrinutost u vezi s tom situacijom i izjavio da će, ukoliko se ovo pitanje ne reši brzim puštanjem sudije Akaya na slobodu, to postaviti opasan presedan za vladavinu prava, za princip sudijske nezavisnosti i za međunarodno pravosuđe.

Predsednik Meron ove sedmice boravi u Njujorku kako bi predstavio četvrti Godišnji izveštaj Mehanizma Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, obavestio predstavnike civilnog društva o radu Mehanizma i kako bi razgovarao s članovima Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.