Predsednik Meron se sastao s delegacijom Američke advokatske komore

Predsednik
Haag
Predsednik Meron se sastao s delegacijom Američke advokatske komore

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS ili Mehanizam), sudija Theodor Meron, sastao se u utorak, 25 aprila 2017, s delegacijom Američke advokatske komore u ogranku Mehanizma u Hagu. Delegacija od 75 članova, u čijem sastavu su bili sudije, pravnici i drugi pravni stručnjaci, posetila je MMKS u sklopu programa koji je organizovao Pravosudni odsek Američke advokatske komore, a koji je usredseđen na međunarodno pravo i međunarodne pravne institucije u Hagu.

Predsednik Meron je posetiocima poželeo srdačnu dobrodošlicu i upoznao ih s radom i mandatom Mehanizma,  navodeći brojne sličnosti Mehanizma s institucijama koje su mu prethodile, Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu (MKSR) i Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), ali i ističući njegovu jedinstvenu strukturu. Predsednik Meron je naglasio obavezu Mehanizma da bude mala i efikasna institucija i govorio o raznim alatkama koje su mu na raspolaganju kako bi ostvario te ciljeve.

U sklopu posete delegacija se sastala s visokom zvaničnicima Sudskih veća, Tužilaštva i Sekretarijata MKSJ, koji su posetioce obavestili o više tema iz svoje nadležnosti.