Predsednik Meron razgovarao o pravosudnoj saradnji s afričkim i istočnoafričkim institucijama

Predsednik
Arusha
IRMCT Arusha premises

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron, danas se sastao sa sudijom Augustinom S. L. Ramandhanijem, predsednikom Afričkog suda za ljudska prava i prava naroda, kao i sa sudijom Dr. Emanuelom Ugirashebujom, predsednikom Istočnoafričkog suda pravde, zajedno sa sudijama apelacionog odeljenja tog suda. Oba sastanka održana su u Arushi, Ujedinjena Republika Tanzanija, gde sve tri ove pravosudne institucije imaju svoje sedište.

Sastanci su bili prilika da se istraži kako bi sve tri organizacije, u sklopu porodice međunarodnih pravosudnih institucija u Arushi, mogle da učvste institucionalne veze, pogotovo zbog toga što Afrički sud za ljudska prava i prava naroda i Istočnoafrički sud pravde primenjuju međunarodne pravne norme na regionalnom, odnosno podregionalnom nivou. Predsednik Meron izrazio je svoju podršku zajedničkoj razmeni znanja i širenju informacija među pravosudnim zvaničnicima sve tri institucije u saradnji s visokim zvaničnicima nacionalnog pravosuđa Tanzanije. Kao prvi korak, predsednik Meron je predložio održavanje pravosudnog kolokvijuma koji bi okupio sudije svih ovih institucija, zajedno s predstavnicima pravosuđa Tanzanije, kako bi se produbilo poznavanje međunarodnog krivičnog prava i komparativni pristupi pravosudnoj metodologiji. Ova inicijativa, koju su prihvatila oba predsednika, biće ostvarena u novom objektu MMKS u Arushi.

Predviđeno je da novi objekat Mehanizma na lokaciji Lakilaki, Arusha, bude otvoren tokom 2016. godine, što predstavlja novu fazu u dugoročnoj privrženosti Ujedinjenih nacija Arushi i Tanzaniji, te partnerstvu sa njima. To će biti značajan doprinos pravosudnim institucijama koje su smeštene u Arushi. Novi objekat će takođe pružati dragocenu mogućnost za istraživački rad nosiocima pravosudnih funkcija, pravnim stručnjacima i široj javnosti.