Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron, danas se sastao sa sudijom Augustinom S. L. Ramandhanijem, predsednikom Afričkog suda za ljudska prava i prava naroda, kao i sa sudijom Dr. Emanuelom Ugirashebujom, predsednikom Istočnoafričkog suda pravde, zajedno sa sudijama apelacionog odeljenja tog suda. Oba sastanka održana su u Arushi, Ujedinjena Republika Tanzanija, gde sve tri ove pravosudne institucije imaju svoje sedište.

Sastanci su bili prilika da se istraži kako bi sve tri organizacije, u sklopu porodice međunarodnih pravosudnih institucija u Arushi, mogle da učvste institucionalne veze, pogotovo zbog toga što Afrički sud za ljudska prava i prava naroda i Istočnoafrički sud pravde primenjuju međunarodne pravne norme na regionalnom, odnosno podregionalnom nivou. Predsednik Meron izrazio je svoju podršku zajedničkoj razmeni znanja i širenju informacija među pravosudnim zvaničnicima sve tri institucije u saradnji s visokim zvaničnicima nacionalnog pravosuđa Tanzanije. Kao prvi korak, predsednik Meron je predložio održavanje pravosudnog kolokvijuma koji bi okupio sudije svih ovih institucija, zajedno s predstavnicima pravosuđa Tanzanije, kako bi se produbilo poznavanje međunarodnog krivičnog prava i komparativni pristupi pravosudnoj metodologiji. Ova inicijativa, koju su prihvatila oba predsednika, biće ostvarena u novom objektu MMKS u Arushi.

Predviđeno je da novi objekat Mehanizma na lokaciji Lakilaki, Arusha, bude otvoren tokom 2016. godine, što predstavlja novu fazu u dugoročnoj privrženosti Ujedinjenih nacija Arushi i Tanzaniji, te partnerstvu sa njima. To će biti značajan doprinos pravosudnim institucijama koje su smeštene u Arushi. Novi objekat će takođe pružati dragocenu mogućnost za istraživački rad nosiocima pravosudnih funkcija, pravnim stručnjacima i široj javnosti.