Predsednik Meron održao govor na ceremoniji otvaranja Afričkog instituta za međunarodno pravo

Mehanizam
Arusha
African Institute of International Law

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (Mehanizam), sudija Theodor Meron, danas je održao govor na ceremoniji otvaranja Afričkog instituta za međunarodno pravo, koja je održana u Aruši, Tanzanija.

Ovom skupu su prisustvovale brojne uvažene zvanice iz nacionalnih i međunarodnih pravosudnih institucija i vlada, predstavnici Ujedinjenih nacija, pravne i akademske zajednice.

U svom obraćanju, predsednik Meron je izjavio: “Organizacije poput Afričkog instituta, koje promovišu naučna istraživanja i edukaciju, na korist studenata, akademske zajednice, zvaničnika vlada i zaposlenih u privatnom sektoru, mogu imati ključnu ulogu u razvoju međunarodnog prava i objašnjavanju njegovih parametara, tako što će pomoći da se objasne njegove koristi, ograničenja i načini na koje je neraskidivo povezano s nacionalnim, regionalnim i globalnim normativima”.

Komentarišući interes Mehanizma da sarađuje u inicijativama za izgradnju kapaciteta s organizacijama aktivnim u Africi, kao što je ovaj Institut, predsednik je dodao da će “… naše institucije sarađivati na mnoge načine kako bi promovisale pravna istraživanja i nastavu prava na nacionalnom nivou … Mehanizam radi s predstavnicima pravosuđa i pravnim fakultetima kako bi stvorio programe koji će omogućiti razmenu znanja između predstavnika Mehanizma, tanzanijskih sudija i studenata, i, naravno, naših prijatelja iz MKSR”.

Ovaj Institut je zvanično otvorio Njegova ekselencija dr. Mahdhi Juma Maalim, zamenik ministra spoljnih poslova Republike Tanzanije.