Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (Mehanizam), sudija Theodor Meron, danas je održao govor na ceremoniji otvaranja Afričkog instituta za međunarodno pravo, koja je održana u Aruši, Tanzanija.

Ovom skupu su prisustvovale brojne uvažene zvanice iz nacionalnih i međunarodnih pravosudnih institucija i vlada, predstavnici Ujedinjenih nacija, pravne i akademske zajednice.

U svom obraćanju, predsednik Meron je izjavio: “Organizacije poput Afričkog instituta, koje promovišu naučna istraživanja i edukaciju, na korist studenata, akademske zajednice, zvaničnika vlada i zaposlenih u privatnom sektoru, mogu imati ključnu ulogu u razvoju međunarodnog prava i objašnjavanju njegovih parametara, tako što će pomoći da se objasne njegove koristi, ograničenja i načini na koje je neraskidivo povezano s nacionalnim, regionalnim i globalnim normativima”.

Komentarišući interes Mehanizma da sarađuje u inicijativama za izgradnju kapaciteta s organizacijama aktivnim u Africi, kao što je ovaj Institut, predsednik je dodao da će “… naše institucije sarađivati na mnoge načine kako bi promovisale pravna istraživanja i nastavu prava na nacionalnom nivou … Mehanizam radi s predstavnicima pravosuđa i pravnim fakultetima kako bi stvorio programe koji će omogućiti razmenu znanja između predstavnika Mehanizma, tanzanijskih sudija i studenata, i, naravno, naših prijatelja iz MKSR”.

Ovaj Institut je zvanično otvorio Njegova ekselencija dr. Mahdhi Juma Maalim, zamenik ministra spoljnih poslova Republike Tanzanije.