Predsednik Carmel Agius pridružuje se tužiocu Brammertzu i sekretaru Eliasu u međunarodnoj borbi za jednaka rodna prava

Mehanizam
Arusha, Haag
International Gender Champion

Predsednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), sudija Carmel Agius, danas je imenovan za predvodnika u međunarodnoj borbi za jednaka rodna prava (International Gender Champion ili IGC), pridruživši se na taj način tužiocu Sergeu Brammertzu i sekretaru Olufemiju Eliasu kao član haškog ogranka Mreže za borbu za jednaka rodna prava (International Gender Champions network), kojim zajednički predsedavaju ambasade Kanade i Švajcarske u Holandiji. Ovaj ogranak Mreže zvanično je počeo s radom danas u zgradi Međunarodnog krivičnog suda.

Uključujući se u Mrežu IGC, sva trojica čelnih ljudi Mehanizma su se obavezala na skup principa koje će promovisati i primenjivati tokom svog mandata. Komentarišući značaj pozicije predvodnika u borbi za jednaka rodna prava, predsednik Agius je izjavio da “kao novi predsednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, u potpunosti sam posvećen borbi za unapređenje prava žena”.

Tužilac Brammertz, koji se nedavno pridružio Mreži IGC, u vreme kada je imenovan izjavio je: “Kako bi se međunarodna pravda istinski ostvarila, žene i devojke moraju biti učesnici s jednakim pravima. Pozivanje na odgovornost zavisi od obezbeđivanja pravde za sve žrtve, uključujući i žene i devojke, prvenstveno i pre svega time što će se njihovi glasovi čuti”.

Kada se priključio Mreži IGC prošle godine, sekretar Elias se obavezao na postizanje i održavanje rodne ravnopravnosti na svim nivoima, uključujući i na vodećim pozicijama u Mehanizmu, i napomenuo je: “To je sve ostvarivo, ako ženama damo aktivan glas u njihovom svakodnevnom funkcionisanju u Mehanizmu”.

Time što su postali predvodnici u međunarodnoj borbi za jednaka rodna prava, predsednik Agius, tužilac Brammertz i sekretar Elias pridružili su se globalnoj mreži šefova i čelnih ljudi međunarodnih organizacija, stalnih misija i drugih institucija. Drugi predvodnici u međunarodnoj borbi za jednaka rodna prava uključuju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefove raznih agencija Ujedinjenih nacija, koji su svi posvećeni ostvarivanju rodne ravnopravnosti na područjima pod svojom nadležnošću.

Mreža IGC je mreža koja okuplja rukovodioce oba pola posvećene uklanjanju rodnih barijera i ostvarivanju rodne ravnopravnosti kao funkcionalne stvarnosti u svojim sferama uticaja, posebno u međunarodnim institucijama i organizacijama. Ova mreža je pokrenuta u Palati nacija u Ženevi u julu 2015. godine i od tada se ubrzano širi na druge gradove u kojima su smeštene međunarodne institucije, uključujući Njujork, Beč, Najrobi i Bon.