Predsednik Agius okončao prvu posetu Tanzaniji u svojstvu predsednika Mehanizma

Mehanizam
Arusha
Predsednik Carmel Agius
Predsednik Carmel Agius

Predsednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), sudija Carmel Agius, okončao je 8. marta 2019. prvu posetu Ujedinjenoj Republici Tanzaniji u svojstvu predsednika Mehanizma. Ova poseta je organizovana prilikom druge direktne plenarne sednice sudija Mehanizma, koja je održana u ogranku Mehanizma u Arushi 4. i 5. marta 2019.

Nakon uspešnog završetka plenarne sednice sudija, predsednik Agius je 6. marta 2019. proveo ceo dan u zgradi Mehanizma, gde je iskoristio priliku da sa drugim čelnim ljudima Mehanizma, održi sastanak sa svim zaposlenima. Osim toga, održao je sastanke sa šefovima odeljenja Sekretarijata i zaposlenima u Tužilaštvu. Predsednik Agius takođe je boravio u protokolarnoj poseti predsedniku Afričkog suda za ljudska prava i prava naroda, sudiji Sylvainu Oréu, tokom koje se razgovaralo o pitanjima od zajedničkog interesa za te dve institucije.

Predsednik Agius, zajedno sa sekretarom Mehanizma, Olufemijem Eliasom, nakon toga je otputovao u Dar es Salaam gde se 7. marta 2019. sastao sa vrhovnim sudijom Tanzanije, profesorom Ibrahimom Hamisom Jumom. Tokom sastanka, predsednik je sagovornika upoznao s najnovijim informacijama o radu Mehanizma, a vrhovni sudija je predsednika informisao o Petogodišnjem strateškom planu tanzanijskog pravosuđa za reformu pravosudnog sistema Tanzanije.

Predsednik i sekretar su 8. marta 2019. u zgradi Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Dar es Salaamu održali diplomatski brifing za predstavnike diplomatskog kora akreditovane u Tanzaniji i predstavnike međunarodnih organizacija. Tokom brifinga, kojem je prisustvovalo više od 20 ambasadora i drugih predstavnika diplomatskog kora, predsednik Agius i sekretar Elias predstavili su pregled aktivnosti Mehanizma i odgovarali na pitanja publike.

Predsednikova poseta je okončana konferencijom za štampu kojoj su prisustvovali predstavnici međunarodnih i nacionalnih medijskih kuća u Dar es Salaamu, tokom koje su on i sekretar Elias informisali novinare o napretku ostvarenom u radu Mehanizma, njegovom mandatu i trenutnim izazovima.

Predsednik Agius preuzeo je funkciju predsednika Mehanizma 19. januara 2019, nakon što je bio sudija Mehanizma od njegovog osnivanja 2012. godine. Prethodno je 16 godina obavljao dužnost sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, uključujući i funkciju potpredsednika (2011-2015) i poslednjeg predsednika (2015-2017).