Predavanje za studente iz Prištine i Beograda o zločinima počinjenim na Kosovu

Mehanizam
Haag
Predavanje za studente iz Prištine i Beograda o zločinima počinjenim na Kosovu

Dana 17. maja, predstavnik Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održao je online predavanje za mlade novinare iz Prištine i Beograda o sudski utvrđenim činjenicama u vezi sa zločinima počinjenim na Kosovu tokom sukoba 1990-ih. Predavanje je održano u organizaciji Hartefakt fonda iz Beograda u okviru trećeg ciklusa „Kosovske škole“, koja se sastoji od serije obrazovnih i praktičnih programa za mlade zainteresovane za teme iz oblasti politike, medija, prava, istorije i drugih društvenih nauka.

Tokom predavanja, istraživač PMI-ja Nemanja Stjepanović predstavio je pregled predmeta pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) koji se odnose na zločine počinjene na Kosovu od strane MUP-a Srbije i Vojske Jugoslavije, kao i na one koje je počinila Oslobodilačka vojska Kosova.

Stjepanović je govorio i o sudskim nalazima MKSJ-a u relevantnim predmetima i predstavio hronologiju događaja iz perioda sukoba na Kosovu 1998. i 1999. godine. Polaznici su, takođe, imali priliku da pogledaju video zapise iskaza svedoka koji su preživeli zločine na Kosovu i o tome govorili pred sudom.

Današnje predavanje deo je nastojanja PMI-a da podrži projekte i aktivnosti organizacija civilnog društva koje se bave tranzicionom pravdom u regionu.

Cilj rada PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na temelju predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom. PMI podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.