Predavanje o zločinima u Dubrovniku za mlade iz Crne Gore

Mehanizam
Haag
Predavanje o zločinima u Dubrovniku za mlade iz Crne Gore

Predstavnik Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održao je 16. novembra 2021. online predavanje za 20 mladih političkih lidera, aktivista i novinara iz Crne Gore u vezi sa sudski utvrđenim činjenicama o zločinima počinjenim tokom napada JNA na Dubrovnik 1991. godine. Predavanje je održano u okviru Škole političkih studija u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava Crne Gore.

Istraživač PMI-ja Nemanja Stjepanović predstavio je hronologiju događaja koji su se odigrali tokom napada na Dubrovnik od oktobra do decembra 1991. godine, dajući ujedno pregled suđenja pred MKSJ-om vođenih po optužnicama za zločine počinjenim u to vreme. On je objasnio da je namerno razaranje dubrovačkog Starog grada, spomenika svetske kulturne baštine UNESCO-a, imalo središnju ulogu na pomenutim suđenjima, ali da ne treba zaboraviti da su u optužnice u tim predmetima sadržavale i optužbe za ubistva i nehumano postupanje prema civilima.

Tokom predavanja, Stjepanović je predstavio i izbor iz dokaznih predmeta uvrštenih u dokaze na suđenjima pred MKSJ-om, poput delova svedočenja, ilustrativnih dokumenata, audiovizuelnih snimaka, mapa i fotografija na kojima su zasnovane sudski utvrđene činjenice o napadu na Dubrovnik.

Predavanje predstavlja deo nastojanja MIP-a da podrži projekte organizacija civilnog društva iz koje se bave tranzicionom pravdom u regionu.

Cilj rada PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na temelju predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom. PMI velikodušno podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.