PMI učestvovao na otvaranju ovogodišnje Škole za mlade - Srebrenica

Mehanizam
Haag
PMI učestvovao na otvaranju ovogodišnje Škole za mlade - Srebrenica

Predstavnica Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održala je 6. jula 2022. lekciju i prezentovala online izložbu PMI-ja „Srebrenica: Hronologija jednog genocida“ na otvaranju Škole za mlade – Srebrenica u Sarajevu. Treća po redu Škola za mlade – Srebrenica okupila je 50 mladih iz država Zapadnog Balkana, Evrope i celog sveta. Tokom osmodnevnog programa, polaznici škole su imali priliku da prate predavanja regionalnih i međunarodnih eksperata o tranzicionoj pravdi, procesu memorijalizacije, izgradnji istorijsklih narativa, ljudskim pravima i prevenciji genocida i masovnih zločina. Školu organizuju partnerske organizacije PMI-ja iz Bosne i Hercegovine – Centar za postkonfliktna istraživanja (PCRC) i Memorijalni centar Srebrenica.

Koordinatorka PMI-ja za rad sa mladima Anisa Sućeska predstavila je pregled predmeta vođenih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Mehanizmom za zločine počinjene 1995. u Srebrenici. Ona je takođe govorila o činjenicama koje su u vezi sa genocidom u Srebrenici utvrđene u tim predmetima.

Tokom predavanja, gospođa Sućeska je predstavila online izložbu PMI-ja Srebrenica: Hronologija jednog genocida. Izložba pokazuje kako je genocid planiran i sproveden u delo, a događaje u i oko Srebrenice prikazuje kroz iskaze preživelih genocida i insajdera iz vojske bosanskih Srba, dajući korisnicima priliku da se upoznaju sa sudskim zaključcima u prijemčivom interaktivnom okruženju.

Današnje predavanje deo je nastojanja PMI-ja da podrži projekte organizacija civilnog društva koje se bave tranzicionom pravdom u regionu bivše Jugoslavije.

Cilj rada PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na temelju predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom. PMI velikodušno podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.