Obraćanje tužioca Jallowa Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija

Tužilaštvo
Haag
The Prosecutor of the MICT and the ICTR, Justice Hassan B. Jallow.
The Prosecutor of the MICT and the ICTR, Justice Hassan B. Jallow.

Tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS / Mehanizam) i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR), sudija Hassan B. Jallow, danas je Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija predstavio svoj najnoviji šestomjesečni izvještaj o radu Mehanizma.

Tužilac je istakao da svoj izvještaj podnosi nedugo nakon obilježavanja dvadesete godišnjice genocida u Ruandi, što je događaj koji je nazvao “jednom od najvećih ljudskih tragedija 20. vijeka”. Tužilac Jallow je izjavio da MMKS i Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR), čiji je takođe tužilac, “dijele izraze sućuti koje su uputile članice Savjeta zbog ove tragedije i pozdravljamo njegovu nepokolebljivu podršku pravdi i pozivanju na odgovornost kao i predanost da ‘nikada više’ postane stvarnost”.

Tužilac je naglasio da je promovisanje pozivanja na odgovornost postalo zaista globalni napor. Takođe je sugerisao da, dok se MKSR priprema za zatvaranje svojih vrata, treba imati u vidu da je preostalo mnogo toga da se uradi. Države članice moraju sarađivati sa Mehanizmom u lociranju i hapšenju devetorice preostalih optužnih koji su u bekstvu, od kojih trojici treba da se sudi pred Mehanizmom, dok će preostali predmeti biti prosleđeni Ruandi. Tužilac je naglasio “da će to ostati glavni prioritet Mehanizma”.

Tužilac je obavijestio države članice da rad osoblja Tužilaštva u Arushi i Haagu dobro napreduje, kao i da postoji dobra koordinacija između oba ogranka.

Što se tiče ogranka Tužilaštva u Arushi, tužilac je izvijestio o napretku u predmetima za koje je zaduženo Tužilaštvo, i istakao nadgledanje predmeta koji su proslijeđeni Ruandi i Francuskoj kao i situaciju u predmetu  Ngirabatware, što je jedini predmet trenutno u žalbenom postupku, u kojem je iznošenje usmenih argumenata zakazano za 30. jun 2014.

Ogranak Tužilaštva u Haagu je potpuno osposobljen za rad i priprema se za buduće žalbene postupke, rekao je tužilac. Ovaj ogranak takođe radi na velikom broju zahtjeva za pomoć koji dolaze od nacionalnih vlasti država na području bivše Jugoslavije, najviše iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

“Moja kancelarija je takođe u postupku dogovaranja dodatnih Memoranduma o razumijevanju s relevantnim državnim tužiocima u regionu kako bi se ojačala saradnja i međusobna pravna pomoć i osiguralo neometano prebacivanje dužnosti kako Tužilaštvo MMKS-a bude preuzimalo odgovornosti u vezi s međusobnom pomoći i saradnjom od Tužilaštva MKSJ-a” rekao je tužilac.