Obraćanje predsednika Merona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Mehanizam
Haag
UN Security Council
UN Security Council

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron, danas je obavestio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o radu Mehanizma na ulasku u drugu godinu njegovog postojanja.

Predsednik je opisao kako je, nakon početka rada Mehanizmovog ogranka u Hagu, 1. jula 2013. godine, ova institucija sada u potpunosti formirana, funkcioniše na dva kontinenta i nasledila je rad dva povezana ali različita međunarodna suda: Međunarodnog krivičnog suda za Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR).

Predsednik je u svom obraćanju dalje izjavio: “Postoje brojni izazovi u početnim godinama rada svake nove institucije, i to rad čini uzbudljivim i vrednim. Mehanizam ima tu sreću što u svojim formativnim godinama može da uči od svojih prethodnika i nadogradi njihovu praksu, kao i da koristi talenat i iskustvo kolega sa MKSJ i MKSR. Stoga je naš dosadašnji napredak rezultat jednog zaista zajedničkog poduhvata”.

Osvrćući se na pravosudne aspekte mandata Mehanizma, predsednik je obavestio Savet da je do sada uložena žalba na jednu presudu, u predmetu Ngirabatware, i da se očekuje da po njoj bude rešeno do kraja 2014. godine. U međuvremenu, predsednik je rekao, sudije Mehanizma nastavljaju da rešavaju niz drugih pravosudnih pitanja, od zahteva za izmene zaštitnih mera do podnesaka u vezi s navodima o nepoštovanju suda.

Osim toga, predsednik je izrazio svoju, “iskrenu nadu” da će preostala trojica optuženih pred MKSR kojima treba da se sudi pred Mehanizmom, koji su i dalje u bekstvu, uskoro biti uhapšeni ili da će se predati, i pozvao je članove Saveta i države članice Ujedinjenih nacija da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se ta nada ostvarila.

Predsednik Meron je takođe obavestio Savet da Mehanizam ostvaruje dobar napredak u ostalim funkcijama za koje je odgovoran. One uključuju: obezbeđivanje nadgledanja vođenja predmeta prosleđenih nacionalnim pravosuđima, pružanje zaštite žrtvama i svedocima, izvršenje kazni koje su izrekli MKSJ ili MSKR, odgovaranje na zahteve za pomoć nacionalnih pravosuđa, kao i vođenje arhiva MKSJ i MKSR.

Predsednik je naglasio da je Savet, svojom Rezolucijom 1966, od Mehanizma, kao i od MKSJ i MKSR zahtevao da sarađuju sa Ruandom i državama na području bivše Jugoslavije i drugim zainteresovanim stranama kako bi se omogućilo otvaranje centara za informisanje i dokumentaciju, time što će pružiti pristup primercima javnih spisa u arhivima oba ova međunarodna suda i Mehanizma.

Što se tiče Mehanizma” predsednik je rekao “uveravam vas da svoju odgovornost po ovom pitanju shvatamo vrlo ozbiljno. U narednim mesecima i godinama nastavićemo da preduzimamo korake kako bismo obezbedili da pristup te vrste bude široko dostupan, i online i na druge načine, i otvoreni smo za ideje i sugestije svih zainteresovanih strana”.

Predsednik je zaključio svoje obraćanje rekavši: “Kako Mehanizam bude prenosio nasleđe MKSJ i MKSR u budućnost, znam da će se pokazati kao zaslužan naslednik ovih dveju institucije, i da će nastaviti da simboliše rešenost međunarodne zajednice i odlučnost ovog Saveta da se okonča nekažnjivost”.