Nova baza podataka sudske prakse MKSJ i MKSR

Mehanizam
Arusha, Haag
CLD

Nova baza podataka sudske prakse u međunarodnom krivičnom pravosuđu od sada je dostupna online kako bi javnosti pružila pristup velikoj zbirci sudske prakse Žalbenog veća Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Ova baza podataka sudske prakse MKSR i MKSJ, poznata kao CLD, biće od neprocenjive pomoći profesionalcima koji rade na polju međunarodnog krivičnog prava.

Ovoj novoj bazi podataka se lako može pristupiti putem linkova na vebsajtima MKSR i MKSJ. Ona se nalazi na vebsajtu Mehanizma za međunarodne krivične sudove, u sklopu mandata te institucije da promoviše nasleđa MKSR i MKSJ.

Ova baza podataka, sa skoro 1.800 odrednica, koje pokrivaju odluke o elementima zločina obuhvaćenih statutima, vidovima odgovornosti i drugim pitanjima, pruža uvid u presedane u sudskoj praksi koje su postavila ova dva međunarodna suda.

 Baza podataka sudske prakse MKSR i MKSJ zamenjuje prethodnu bazu podataka, poznatu kao Pretraživač sudske prakse Žalbenog veća (ACCLRT), i pruža pojednostavljeni pristup, kao i brže i efikasnije pretrage. Predstavljena u formi interaktivne tabele, ova nova baza podataka omogućava korisnicima da pretražuju na stotine izvoda iz predmeta koristeći kao kriterijume pravne koncepte i podkoncepte, kao i odredbe statuta MKSR i MKSJ i pravilnikâ o postupku i dokazima, kao i elemente međunarodnih pravnih instrumenata. Ova baza podataka trenutno je dostupna samo na engleskom jeziku. Pretraživač sudske prakse Žalbenog veća (ACCLRT) i dalje će biti dostupan, ali samo na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.

Baza podataka sudske prakse MKSR i MKSJ je rezultat zajedničkih napora Odeljenja za web podršku MKSJ i Žalbenog veća MKSR i MSKJ. Ova baza podataka će se stalno dopunjavati u skladu s razvojem sudske prakse ova dva međunarodna suda i nastaviće da predstavlja dinamičnu komponentu nasleđa ova dva suda u godinama koje predstoje.