Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) uručena je Nagrada Mostar Peace Connection koju mu je dodijelio Centar za mir i multietničku saradnju (Centar) iz Mostara, Bosna i Hercegovina. Nagradu je primio sudija Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Carmel Agius, u svojstvu posljednjeg predsjednika MKSJ-a, na svečanosti održanoj u ponedjeljak 23. jula u Mostaru. Nagrada Peace Connection takođe je posthumno dodijeljena prvom predsjedniku MKSJ-a, sudiji Antoniju Casseseu.

Dodjeljujući Nagradu Peace Connection MKSJ-u, Centar je istakao značaj priznavanja, sada kada je rad Međunarodnog suda okončan, značaja ove velike institucije i afirmisanja njenih dostignuća putem javnog  priznanja. Centar je odlučio da simbolično ukaže na rad i doprinose MKSJ-a tokom njegovog postojanja odavanjem počasti njegovom prvom i posljednjem predsjedniku.

Centar je nevladina i neprofitna organizacija koja ima za cilj da istraži i dokumentuje značajne događaje u istoriji Mostara i Hercegovine u periodu od 1990. do 2004. Centar tradiicionalno dodjeljuje Nagradu  Peace Connection kao priznanje pojedincima i ustanovama koje promovišu ideje mira, demokratije i poštovanja ljudskih prava i slobode u svijetu svojim stavom i javnom akcijom. Lista laureata Nagrade  Peace Connection je dugačka i uključuje Nelsona Mandelu, Vaclava Havela i Aloisa Mocka.

U govoru prilikom prihvatanja nagrade, sudija Agius dotakao se ključne uloge koju pravda ima u traganju za mirom i istakao značajnu ulogu MKSJ-a tokom njegovog postojanja. On se takođe osvrnuo na prepreke i negativnu propagandu s kojima se MKSJ suočavao u bivšoj Jugoslaviji od strane onih kojima su politika i nacionalizam na prvom mjestu, koji su štitili ratne zločince i prikazivali ih kao junake i koji su pravdu ostvarenu posredstvom MKSJ-a smatrali prijetnjom. Sudija Agius zahvalio je Centru što je odao počast MKSJ-u kao i za njegove razne inicijative za promovisanje mira.

Sudija Agius je sudija Mehanizma od njegovog osnivanja 2012. godine i bio je predsjednik MKSJ-a od novembra 2015. do istorijskog zatvaranja Međunarodnog suda u decembru 2017. U junu 2018., generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je sudiju Agiusa za sljedećeg predsjednika Mehanizma, s mandatom koji počinje 19. januara 2019.