MKSJ-u uručena Nagrada Mostar Peace Connection

Mehanizam
Haag
Sudija Carmel Agius prihvata nagradu

Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) uručena je Nagrada Mostar Peace Connection koju mu je dodijelio Centar za mir i multietničku saradnju (Centar) iz Mostara, Bosna i Hercegovina. Nagradu je primio sudija Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Carmel Agius, u svojstvu posljednjeg predsjednika MKSJ-a, na svečanosti održanoj u ponedjeljak 23. jula u Mostaru. Nagrada Peace Connection takođe je posthumno dodijeljena prvom predsjedniku MKSJ-a, sudiji Antoniju Casseseu.

Dodjeljujući Nagradu Peace Connection MKSJ-u, Centar je istakao značaj priznavanja, sada kada je rad Međunarodnog suda okončan, značaja ove velike institucije i afirmisanja njenih dostignuća putem javnog  priznanja. Centar je odlučio da simbolično ukaže na rad i doprinose MKSJ-a tokom njegovog postojanja odavanjem počasti njegovom prvom i posljednjem predsjedniku.

Centar je nevladina i neprofitna organizacija koja ima za cilj da istraži i dokumentuje značajne događaje u istoriji Mostara i Hercegovine u periodu od 1990. do 2004. Centar tradiicionalno dodjeljuje Nagradu  Peace Connection kao priznanje pojedincima i ustanovama koje promovišu ideje mira, demokratije i poštovanja ljudskih prava i slobode u svijetu svojim stavom i javnom akcijom. Lista laureata Nagrade  Peace Connection je dugačka i uključuje Nelsona Mandelu, Vaclava Havela i Aloisa Mocka.

U govoru prilikom prihvatanja nagrade, sudija Agius dotakao se ključne uloge koju pravda ima u traganju za mirom i istakao značajnu ulogu MKSJ-a tokom njegovog postojanja. On se takođe osvrnuo na prepreke i negativnu propagandu s kojima se MKSJ suočavao u bivšoj Jugoslaviji od strane onih kojima su politika i nacionalizam na prvom mjestu, koji su štitili ratne zločince i prikazivali ih kao junake i koji su pravdu ostvarenu posredstvom MKSJ-a smatrali prijetnjom. Sudija Agius zahvalio je Centru što je odao počast MKSJ-u kao i za njegove razne inicijative za promovisanje mira.

Sudija Agius je sudija Mehanizma od njegovog osnivanja 2012. godine i bio je predsjednik MKSJ-a od novembra 2015. do istorijskog zatvaranja Međunarodnog suda u decembru 2017. U junu 2018., generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je sudiju Agiusa za sljedećeg predsjednika Mehanizma, s mandatom koji počinje 19. januara 2019.