MKSJ počeo prebacivanje sudskih spisa u nadležnost MMKS

Mehanizam
The Hague
ICTY Begins Transfer of Judicial Records to MICT

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) danas je počeo primopredaju sudskih spisa Mehanizmu za međunarodne krivične sudove (MMKS).

John Hocking, u svojstvu sekretara MKSJ, zvanično je certifikovao kao tačne i konačne sudske spise koji se odnose na postupke protiv Duška Tadića i Sefera Halilovića i na postupak zbog nepoštovanja suda protiv Milana Vujina. Ovi sudski spisi su predati zajedno s konačnim indeksom i sveobuhvatnim spiskovima dokaznih predmeta, podnesaka, transkripata i svedoka, i u javnom i u poverljivom obliku. Ovo spisi su predati Službi za arhiviranje i dokumentaciju MMKS.

Ovo predstavlja prvi korak u prosleđivanju sudskih spisa MKSJ u nadležnost MMKS. Ovi spisi će i dalje biti pohranjeni u bezbednom prostoru s odgovarajućim merama kontrole pristupa.