Milan Lukić prebačen u Estoniju na izdržavanje kazne

Mehanizam
Haag
Estonia

Milan Lukić, bivši vođa lokalne paravojne grupe bosanskih Srba u Višegradu, u jugoistočnoj Bosni, prebačen je u ponedeljak 10. februara u Estoniju na izdržavanje kazne.

Milana Lukića je Pretresno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) osudilo na doživotnu kaznu zatvora 20. jula 2009., a Žalbeno vijeće MKSJ-a je 4. decembra 2012. potvrdilo ovu kaznu.  Lukić je osuđen za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja počinjene u Višegradu tokom sukoba 1992. i 1993. godine.

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) je u skladu s Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1966 (2010), 1. Jula 2013. godine preuzeo nadležnost MKSJ-a u vezi s nadgledanjem izvršenja kazni. Osobe osuđene pred MKSR i MKSJ ne izdržavaju kazne u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija jer ona nije kaznena ustanova. Kazne se izdržavaju van Nizozemske u jednoj od 17 država koje su sa Ujedinjenim nacijama sklopile sporazum o sprovođenju kazni. Milan Lukić je drugo lice osuđeno pred MKSJ-em koje je MMKS prebacio na izdržavanje kazne u treću državu.

Mehanizam zahvaljuje Estonskim vlastima na kontinuiranoj podršci u izvršenju kazni.