Mehanizam žali zbog smrti sutkinje Elizabeth Ibanda-Nahamya

Mehanizam
Arusha, Haag
Judge Elizabeth Ibanda-Nahamya

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) s velikom žalošću javlja da je 5. januara 2023. preminula sutkinja Mehanizma Elizabeth Ibanda-Nahamya iz Ugande.

Međunarodna pravna zajednica izgubila je iskusnu, obrazovanu i predanu sutkinju koja se s velikim žarom bavila međunarodnim krivičnim pravom, ljudskim pravima i međunarodnim humanitarnim pravom,” rekla je sutkinja Graciela Gatti Santana, predsjednica Mehanizma. “Ne samo da se svesrdno zalagala za osnaživanje žena, što je od vitalnog značaja za polje međunarodne pravde, već je bila veoma svjesna potrebe da se obezbijede mentori i pruži pomoć onima koji idu njenim stopama.”

Nakon što su primili vijest, njene kolege iz Pretresnog vijeća u predmetu Félicien Kabuga izjavile su da žale “zbog prerane smrti istaknute i duboko poštovane kolegice. Veoma će nam nedostajati lični entuzijazam  sutkinje Ibanda-Nahamya i neprocjenjiv doprinos koji je davala radu Vijeća tokom protekle dvije godine”.

Sutkinja Ibanda-Nahamya je u martu 2018. položila zakletvu kao sutkinja Mehanizma  i istakla se u rješavanju nekoliko značajnih pitanja, između ostalog, u žalbenom postupku u predmetu Ratko Mladić, te, nedavno, kao član Pretresnog vijeća u predmetu  Kabuga, koji je u toku.

Prije imenovanja u Mehanizmu, sutkinja Ibanda-Nahamya bila je sutkinja Odjela za međunarodne zločine Višeg suda Ugande, te sutkinja i potpredsjednica Rezidualnog specijalnog suda za  Sierra Leone. Pored toga, obavljala je značajne funkcije kao glavni branilac u Specijalnom sudu za  Sierra Leone i koordinator pretresnih vijeća u Međunarodnom krivičnom sudu za Rwandu. Sutkinja Ibanda-Nahamya započela je svoju izuzetnu karijeru u Ugandi, gdje je radila kao jedan od istraživača za Konstitutivnu skupštinu Ugande, te kao pravni savjetnik za Grupu za ženska pitanja Konstitutivne skupštine Ugande, a dala je i doprinos Ustavu Ugande iz 1995. godine. Njen doprinos obuhvata i rukovodeću ulogu u osnivanju Transparency Uganda, nevladine organizacije za borbu protiv korupcije,  kao i osnivanje uspješne advokatske firme koja je svojim radom davala podršku siromašnim građanima, naročito ženama i djeci.

U čast sutkinje Ibanda-Nahamya Mehanizam danas spušta zastavu Ujedinjenih nacija na pola koplja u oba ogranka, u Haagu i Arushi. Knjiga žalosti za sutkinju Ibanda-Nahamya biće otvorena za potpisivanje  u ograncima Mehanizma u Haagu i Arushi od ponedjeljka, 9. januara, do srijede, 18. januara 2023 

Alternativno, izjave saučešća možete poslati  direktno porodici sutkinje Ibanda-Nahamya na adresu nahamyak@gmail.com.

Daljnje informacije  biće objavljene na web stranici Mehanizma čim to bude moguće.