Mehanizam pokrenuo novi pretraživač baze podataka sudskih spisa

Mehanizam
Arusha
Baza podataka Sudski spisi i arhiva

Mehanizam je danas pokrenuo novi online alat za istraživanje, bazu podataka Sudski spisi i arhivi (JRAD), koji ima za cilj da unapredi pristup javnosti sudskim spisima Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Mehanizma.

Sa višestrukim opcijama za pretragu koje su osmišljene kako bi bile prilagođene različitim vrstama istraživanja, ova baza pruža pristup preko 25.000 tekstualnih, fotografskih i audio-vizuelnih jedinica, uključujući transkripte i audio snimke sudskih postupaka, kao i podneske i dokazne predmete u vezi s predmetima MKSR i Mehanizma.

Novi spisi se redovno ažuriraju, a korisnici mogu podneti zahteve za pristup spisima koji nisu direktno dostupni putem JRAD.

Sudskim spisima MKSJ i dalje se može pristupiti putem javne stranice baze podataka Sudski spisi MKSJ.