Mehanizam objavio novu i poboljšanu verziju websitea

Mehanizam
Arusha, Haag
New website

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) juče je objavio ažuriranu i poboljšanu verziju svog websitea, u sklopu kontinuiranih napora ka unapređenju veće dostupnosti i transparentnosti informacija. 

Tom sveobuhvatnom reorganizacijom, website je stekao novu, modernizovanu strukturu koja omogućava laku i intuitivnu navigaciju i pojednostavljen pristup informacijama o mandatu, funkcijama i aktivnostima Mehanizma. Ovaj redizajnirani website takođe ima niz novih sadržaja, uključujući dodatne informacije na stranici o funkcijama i odjeljku o bjeguncima, kao i redizajnirani hronološki pregled s ključnim događajima u odabranim predmetima.

Prilikom ažuriranja websitea, Mehanizam se usredsredio na značaj stavljanja informacija na raspolaganje publici u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji tako što će povećati količinu sadržaja na kinyarwandanskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom (bhs) jeziku, pored sadržaja na službenim jezicima Mehanizma, engleskom i francuskom. Pored toga, website koristi najsavremeniju tehnologiju koja obezbjeđuje njegovu punu dostupnost na svakom mobilnom uređaju.

Mehanizam će nastaviti da unapređuje pristup informacijama za svoju sve širu i raznoliku publiku održavanjem i redovnim ažuriranjem websitea kao i dodavanjem širokog spektra novih sadržaja u budućnosti.