Mehanizam obilježava Svjetski dan audio-vizuelne baštine

Mehanizam
Arusha, Haag
Služba za arhiviranje i dokumentaciju Mehanizma

Povodom obilježavanja Svjetskog dana audio-vizuelne baštine, Mehanizam za međunarodne krivične sudove (Mehanizam ili MMKS) danas je objavio video pod nazivom “Očuvanje istorije u aktuelnom trenutku: Upoznavanje s audio-vizuelnim arhivima međunarodnih krivičnih sudova” na francuskom, bosanskom/hrvatskom/srpskom i kinyarwanda jeziku. 

Ovaj informativni video pruža uvid u jedinstvenu i raznoliku zbirku audio-vizuelnih zapisa koji se čuvaju u arhivima Mehanizma i koji proističu iz rada Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), a koji su sada u posjedu Mehanizma. Video takođe pruža informacije o načinima pristupa ovim i drugim materijalima sadržanim u arhivima.    

Obilježavanje Svjetskog dana audio-vizuelne baštine usvojeno je od strane Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (“UNESCO”) 2005. godine kako bi se podigla svijest o važnosti očuvanja audio-vizuelne baštine i dugoročnog pristupa toj baštini, te proslavi rad institucija koje pomažu zaštitu, očuvanje i pristup audio-vizuelnim materijalima.

U skladu sa svojim mandatom, Mehanizam ima odgovornost za očuvanje arhiva MKSR-a, MKSJ-a i Mehanizma u skladu s najvišim međunarodnim arhivskim standardima i obezbjeđivanje da ti arhivi ostanu dostupni budućim generacijama.