John Hocking imenovan za sekretara Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

Sekretarijat
New York
Mr. John Hocking
Mr. John Hocking

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je g. Johna Hockinga za sekretara Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Gospodin Hocking obavlja funkciju sekretara Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju od maja 2009. godine, što je funkcija koju će nastaviti da obavlja dok će pomagati važne delatnosti Rezidualnog mehanizma.

“Počastvovan sam time što me generalni sekretar imenovao za sekretara Rezidualnog mehanizma" izjavio je g. John Hocking. "Osnivanje Rezidualnog mehanizma predstavlja istorijski trenutak za međunarodnu pravdu. Drago mi je što ću sarađivati s predsednikom i tužiocem Rezidualnog mehanizma, kao i čelnim ljudima MKSJ i MKSR, kako bih obezbedio neometano preuzimanje dužnosti i efikasan prenošenje funkcija sa MKSJ i MKSR na Rezidualni mehanizam".

Rezidualni mehanizam će biti jedinstveno telo Ujedinjenih nacija uspostavljeno kako bi nastavilo da obavlja osnovne rezidualne funkcije MKSJ i MSKR kada se njihovi mandati okončaju. Mehanizam će nastaviti jurisdikciju i dužnosti međunarodnih sudova i pritom očuvati njihovo nasleđe.

Rezidualni mehanizam će imati dva ogranka, u Aruši i Hagu, koji će početi da funkcionušu 1. jula 2012, odnosno 1. jula 2013. godine. Kao njegov prvi sekretar,  g. Hocking će biti zadužen za efektivni početak funkcionisanja Rezidualnog mehanizma.

Više informacija o Rezidualnom mehanizmu dostupno je na vebsajtu Međunarodnog suda na specijalnoj veb stranici.

Kratka biografija g. Hockinga takođe je dostupna na vebsajtu MKSJ, a saopštenje za javnost generalnog sekretara Ujedinjenih nacija kojim se objavljuje ovo imenovanje dostupno je na stranici UN-a.