Izjava tužioca Jallowa povodom 20. godišnjice genocida u Ruandi

Tužilaštvo
Haag
M. Hassan B. Jallow

Hassan B. Jallow, tužilac MKSR i MMKS, danas je dao izjavu povodom 20. godišnjice genocida u Ruandi, koji je započeo 6. aprila, nakon čega je usledilo stotinu dana tokom kojih je, prema izveštajima ubijeno milion ljudi zbog toga što su bili pripadnici plemena Tutsi ili drugih etničkih grupa koji su se usprotivili ubistvima nevinih žrtava.

Odajući počast žrtvama i preživelima genocida u Ruandi, tužilac Jallow je izrazio svoju “zahvalnost hiljadama preživelih koji su, uprkos brojnim izazovima, svedočili pred Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu (MKSR) i pomogli ovom Međunarodnom sudu dajući mu materijal od neprocenjive vrednosti za ispunjenje mandata tog suda i ostvarenje pravde”.

Tužilac Jallow je napomenuo da Međunarodni sud radi u saradnji s pravosudnim sistemom Ruande i drugim nacionalnim jurisdikcijama u sklopu globalnog procesa “ostvarivanja pravde za žrtve i preživele i pozivanja na odgovornost počinilaca genocida”.

Od kako je osnovan 1994. kako bi krivično gonio lica koja su imala vodeću ulogu u planiranju i izvršenju genocida u Ruandi, MKSR je okončao sva prvostepena suđenja i u toku sledeće godine će završiti i sve žalbene postupke. MKSR je podigao optužnice protiv 93 lica na rukovodećim mestima, među kojima su bivši premijer Jean Kambanda, bivši članovi vlade, visoki vojni oficiri, političke vođe, sveštena lica i drugi. Svi osim devetorice optuženih pred MKSR su izvedeni pred lice pravde, a 61 je osuđen za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine.

Tužilac je takođe izrazio zahvalnost i poštovanje vladi i narodu Ruande na njihovoj podršci i saradnji s Međunarodnim sudom, državama članicama i međunarodnoj zajednici, kao i po pitanju globalnog procesa pozivanja na odgovornost, posebno u smislu hapšenja optuženih u bekstvu.

Međutim, g. Jallow je napomenuo da još puno toga treba uraditi, s obzirom na to da su devetorica optuženih i dalje u bekstvu. Rekao je da se to može obaviti samo kroz aktivnu saradnju svih država u cilju hapšenja i prebacivanja optuženih kako bi im se sudilo. Tužilac je naglasio da je “Nekoliko osumnjičenih učesnika u genocidu koje MKSR nije uspeo da krivično goni zbog ograničenja u svom mandatu moraju, u skladu s odredbama međunarodnog prava, biti krivično gonjeni u državama u kojima se nalaze ili izručeni Ruandi kako bi im se sudilo”.

Zaključujući svoj govor u vezi s budućnošću g. Jallow je rekao “Međutim, naš konačni cilj mora biti da na konkretan način zadovoljimo duboku težnju da se ovo ‘nikad ne ponovi’. Sprovođenje efikasnih međunarodnih i nacionalnih strategija za sprečavanje masovnih zverstava mora predstavljati globalni prioritet. Međunarodna zajednica mora ispuniti svoju obavezu da zaštiti zajednice koje su u opasnosti od takvih masovnih zverstava”.

Tužilac Jallow je tužilac MKSR od 3. oktobra 2003, a za tužioca MMKS je imenovan 1. marta 2012. Ogranak Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) u Arushi je 1. jula 2012. od MKSR preuzeo brojne nadležnosti, između ostalog i da locira, uhapsi i krivično goni optužene u bekstvu, vodi žalbene postupke MKSR u predmetima okončanim nakon tog datuma i nadgleda predmete prosleđene Ruandi.

Celokupni tekst izjave tužioca dostupan je putem sledećeg linka.