Izjava predsednika Merona povodom Dana međunarodnog krivičnog pravosuđa

Predsednik
Arusha, Haag
Predsednik Theodor Meron
Predsednik Theodor Meron

U vreme kada sukobi nastavljaju da uništavaju zajednice širom sveta i kada se kršenja međunarodnog prava dešavaju prečesto, Dan međunarodnog krivičnog pravosuđa predstavlja snažan podsetnik na značaj međunarodnih sudova i međunarodnih krivičnih sudova koji su osnovani da bi presuđivali za zločine protiv čovečnosti, ratne zločine, genocid i druge teške zločine.

Odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pre više od 20 godina da osnuje, prvo, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i, godinu dana kasnije, Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR), transformisala je polje međunarodnog prava i pravosuđa, i revolucionisala pristup koji se, kako na međunarodnom, tako i na nacionalnom planu, primenjuje da bi se obezbedilo pozivanje na odgovornost pojedinaca za najteže zločine.

Tokom vođenja postupaka pred njima, ova dva međunarodna suda su bila u središtu definisanja i primene međunarodnog prava pojašnjavajući elemente međunarodnih zločina i različitih vidova individualne krivične odgovornosti. Ta dva međunarodna suda su takođe nebrojeno puta pokazala da je moguće voditi suđenje sa hiljadama dokaznih predmeta, stotinama svedoka i po navodima za zločine gotovo nezamislivog obima i geografskih razmera, istovremeno se pridržavajući garancija za pravično suđenje. A što je takođe važno, MKSJ i MKSR su pripremili teren za osnivanje širokog spektra drugih međunarodnih i hibridnih mehanizama krivične pravde širom Afrike, Azije i Evrope, i utrli put za sve što su postigle mnogobrojne nacionalne, regionalne i međunarodne inicijative koje imaju za cilj borbu protiv nekažnjivosti za kršenja međunarodnog prava.

Kao predsednik Mehanizma, ja pozdravljam ta važna dostignuća na Dan međunarodnog krivičnog pravosuđa. Takođe naglašavam svoje snažno uverenje da međunarodni sudovi i međunarodni krivični sudovi imaju jedinstvenu ulogu i odgovornost u reagovanju na najteže zločine tako što dopunjuju i pomažu regionalne i nacionalne napore za pozivanje na odgovornost odgovornih za počinjenje takvih užasnih zločina, i time što održavaju snažnu branu protiv pokušaja da se oslabe vladavina prava i međunarodni pravni sistem.