Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao g. Olufemija Eliasa za sekretara Mehanizma

Sekretarijat
Arusha, Haag
Mr. Olufemi Elias
Mr. Olufemi Elias

Generalni sekretar UN Ban Ki-moon objavio je juče imenovanje g. Olufemija Eliasa iz Nigerije za sekretara Mehanizma za međunarodne krivične (“MMKS” ili “Mehanizam”), koje stupa na snagu 1. januara 2017.
 
Gospodin Elias će naslediti g. Johna Hockinga iz Australije, koji je obavljao dužnost sekretara MMKS-a od januara 2012. Generalni sekretar je izrazio zahvalnost g. Hockingu na njegovom radu, uključujući ključnu ulogu koju je imao u uspostavljanju Mehanizma, kao i nadgledanju izgradnje novog objekta Mehanizma u Arushi, Ujedinjena Republika Tanzanija.
 
Od juna 2016. godine g. Elias je izvršni sekretar Administrativnog tribunala Svetske banke, a na tom položaju je bio i od 2008. do 2013. godine. Prethodno je bio pravni savetnik, a potom i direktor u Organizaciji za zabranu hemijskog naoružanja (“OPCW”) od 2013. do 2016, i viši pravni referent pri OPCW  od 2005. do 2008. godine. Od 1998. do 2005. godine radio je na pravnim poslovima u Komisiji za kompenzacije Ujedinjenih nacija (“UNCC”).
 
Sudija Theodor Meron, predsednik Mehanizma, pozdravio je imenovanje g. Eliasa rečima: “Radujem se bliskoj saradnji s g. Eliasom u budućnosti kako bi se obezbedilo da Mehanizam nastavi da služi kao model najboljih praksi i bude kompaktan, efikasan i učinkovit u vršenju ključnih funkcija koje su mu poverene.
 
Predsednik Meron je takođe pohvalio g. Hockinga, koji će nastaviti da obavlja dužnost sekretara Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, na njegovom doprinosu Mehanizmu u proteklih skoro pet godina. “Sekretar Hocking je odigrao nezamenljivu ulogu u formiranju Mehanizma time što je nadgledao neometani prenos ključnih funkcija s međunarodnih krivičnih sudova za Ruandu i bivšu Jugoslaviju i sproveo do samog kraja projekat izgradnje novog objekta Mehanizma u Arushi, što je nasleđe na koje g. Hocking može i treba da bude ponosan,” izjavio je.