Generalni sekretar imenovao sudiju Margaret Anne McAuliffe deGuzman iz Sjedinjenih Američkih Država na dužnost sudije Mehanizma

Mehanizam
Arusha, Haag
Sudija Margaret Anne deGuzman
Sudija Margaret Anne deGuzman

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, g. António Guterres, imenovao je sudiju Margaret Anne McAuliffe deGuzman iz Sjedinjenih Američkih Država na spisak sudija Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam), a imenovanje je stupilo na snagu 22. decembra 2021.

Sudija deGuzman na Mehanizam donosi svoje akademsko i profesionalno iskustvo koje traje više od dvije decenije. Od 2009. radi na Pravnom fakultetu Beasly Univerziteta Temple u Philadelphiji, gdje je trenutno na radnom mjestu profesora prava na Pravnom fakultetu James E. Beasly i korukovodioca Instituta za međunarodno pravo i javnu politiku. Osim toga, od 2016. radi kao konsultant na projektima u vezi s međunarodnim krivičnim pravom, ljudskim pravima i tranzicijskom pravdom pri advokatskoj firmi Public International Law & Policy Group u Washingtonu, D.C., gdje je na dužnosti višeg pravnog savjetnika. Prije toga, sudija deGuzman je obavljala brojne pravne dužnosti, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou.

Sudija deGuzman objavila je velik broj radova na polju međunarodnog krivičnog prava i aktivna je članica brojnih stručnih odbora i organizacija. Trenutno je na dužnosti kopredsjedavajućeg pri Interesnoj grupi žena u međunarodnom pravu /Women in International Law Interest Group/ Američkog društva za međunarodno pravo. Osim toga, od 2014. članica je uredništva časopisa African Journal of International Criminal Justice, a od 2011. je članica Foruma za međunarodno krivično i humanitarno pravo /Forum for International Criminal and Humanitarian Law/.

Sudija deGuzman je imenovana na spisak sudija Mehanizma poslije ostavke sudije Theodora Merona 17. novembra 2021. i biće na dužnosti tokom preostalog dijela mandata sudije Merona, koji ističe 30. juna 2022.

U skladu sa svojim Statutom, Mehanizam na spisku ima 25 nezavisnih sudija koji svoje funkcije obavljaju u ograncima Mehanizma u Aruši i Hagu.