Generalni sekretar imenovao sudiju Mahandrisou Edmonda Randrianirinu sa Madagaskara za sudiju Mehanizma

Mehanizam
Arusha, Haag
Generalna skupština Ujedinjenih UN Photo/Manuel Elias
Generalna skupština Ujedinjenih UN Photo/Manuel Elias

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija António Guterres imenovao je sudiju Mahandrisou Edmonda Randrianirinu sa Madagaskara na spisak sudija u pripravnosti Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), a imenovanje je stupilo na snagu 28. januara 2019.

Sudija Randrianirina, koji ima veliko pravosudno iskustvo, trenutno obavlja dužnost državnog tužioca u Apelacionom sudu u Fianarantsoi, na Madagaskaru. Sudija Randrianirina je takođe obavljao dužnost državnog tužioca u Apelacionom sudu u Mahajangi, državnog tužioca u Osnovnom sudu u Tulearu, dužnost advocate general u Apelacionom sudu u Toliari, odnosno Apelacionom sudu u Fianarantsoi, kao i javnog tužioca u Osnovnom sudu u Fianarantsoi. Sudija Randrianirina je odlikovan Ordenom za zasluge Madagaskara, najvišim počasnim priznanjem Madagaskara.

Sudija Randrianirina je imenovan nakon što je sudija Mparany Mamy Richard Rajohnson sa Madagaskara preminuo 2. oktobra 2018, i obavljaće dužnost sudije do kraja mandata sudije Rajohnsona.

U skladu sa svojim Statutom, Mehanizam ima spisak od 25 nezavisnih sudija u pripravnosti koji opslužuju oba ogranka Mehanizma.