Dvoje preostalih sudija Rezidualnog mehanizma položilo svečanu zakletvu

Mehanizam
Haag
Signing

Sudije Ivo Nelson de Caires Batista Rosa (Portugal) i Graciela Susana Gatti Santana (Urugvaj) u prošli petak su putem video-veze položili zakletvu pred sekretarom Johnom Hockingom. Ovih dvoje sudija su poslednji od 25 sudija koji će zasedati u Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove i koji su položili zakletvu.

Ostale sudije Rezidualnog mehanizma su Carmel A. Agius (Malta), Aydin Sefa Akay (Turska), Jean-Claude Antonetti (Francuska), Florence Arrey (Kamerun), Solomy Balungi Bossa (Uganda), José Ricardo de Prada Solaesa (Španija), Ben Emmerson (Ujedinjeno Kraljevstvo), Christoph Flügge (Nemačka), Burton Hall (Bahami), Vagn Prüsse Joensen (Danska), Gberdao Gustave Kam (Burkina Faso), Liu Daqun (Kina), Joseph E. Chiondo Masanche (Ujedinjena Republika Tanzanija), Theodor Meron (Sjedinjene Američke Države), Bakone Justice Moloto (Južna Afrika), Lee G. Muthoga (Kenija), Aminatta Lois Runeni N’gum (Gambija), Prisca Matimba Nyambe (Zambija), Alphons Orie (Holandija), Seon Ki Park (Republika Koreja), Mparany Mamy Richard Rajohnson (Madagaskar), Patrick Lipton Robinson (Jamajka), i William Hussein Sekule (Ujedinjena Republika Tanzanija).

“Sada kada su sve sudije položile svečanu zakletvu, oni će uskoro biti pozvani da svoje napore i stručno znanje usmere na pripremu Pravilnika o postupku i dokazima, koji će biti ključni deo pravne osnove na kojoj će se Rezidualni mehanizam izgraditi i dalje razvijati” izjavio je sudija Theodor Meron, predsednik Rezidualmog mehanizma.

Sudije Rezidualnog mehanizma je 20. decembra 2011. izabrala Generalna skupština sa duže liste koju je podneo Savet bezbednosti nakon što su sudije nominovane od strane država članica Ujedinjenih nacija.