Drugi semestar Regionalnog programa univerzitetskih predavanja Mehanizma otvoren predavanjem sekretara Abubacarra M. Tambadoua

Sekretarijat
Arusha, Haag
Kolaž fotografija registrara gospodina Tambadoua tokom video predavanja i grupe studenata koja prati predavanje

Sekretar Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) Abubacarr Tambadou održao je danas predavanje o ulozi i funkcijama Mehanizma za studente sa 14 pravnih i jednog fakulteta političkih nauka iz regiona bivše Jugoslavije. Njegovim predavanjem započet je drugi semestar petog ciklusa Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja (Program) pod nazivom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ-om”.

Tokom današnjeg predavanja, gospodin Tambadou je studentima predstavio istorijski kontekst u kojem je osnovan Mehanizam, a zatim je detaljno govorio o ulozi i funkcijama te institucije. On je takođe ukazao na izazove sa kojima se Mehanizam suočava u nastojanju da ispuni mandat zasnovan na nizu bitnih funkcija, preuzetih od Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Govorio je takođe i o sličnostima i ključnim razlikama u mandatima Mehanizma i dva tribunala čije je funkcije nasledio. Sekretar je potom odgovorio na pitanja studenata, i zaključio pozivom mladima u regionu da očuvaju doprinos i nasleđe mehanizama međunarodne pravde.

Današnja lekcija bila je deveta u petom ciklusu Programa koji je započet u oktobru 2023. predavanjem predsednice Mehanizma Graciele Gatti Santane. Preostala predavanja u međuvremenu su održali iskusni pravnici iz Ureda predsednice Mehanizma, Ureda tužitelja, Sudskih veća, kao i članovi timova odbrana. Oni su pokrili različite teme, poput procesuiranja zločina razaranja kulturnog nasleđa, udruženog zločinačkog poduhvata, seksualnog nasilja u ratu, a govorili su i o pravima optuženih.

Program, koji je razvio i implementirao Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI), ove akademske godine okuplja više od 120 studenata postdiplomskih studija iz celog regiona bivše Jugoslavije, sa ciljem da inicira dijalog o nedavnoj prošlosti regiona, ulozi MKSJ, te načelima međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava.

Zajedno sa univerzitetima koji učestvuju u Programu, PMI je oformio regionalnu mrežu pravnih fakulteta – prvu te vrste – u okviru koje studenti prava iz različitih država sa Balkana mogu zajedno učiti i diskutovati o radu MKSJ i njegovom nasleđu. Predavanja omogućuju studentima ne samo da steknu znanje, stručnost i razumevanje međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava, već služe kao platforma za dijalog studenata prava iz država regiona bivše Jugoslavije.

Mreža uključuje fakultete sledećih univerziteta: Univerzitet Union u Beogradu, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet u Nišu, Univerzitet Haxhi Zeka u Peći, Univerzitet u Podgorici, Univerzitet u Prištini, Univerzitet u Rijeci, Univerzitet u Sarajevu (Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka), Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju, Sveučilište u Splitu, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište/Univerzitet u Vitezu, Sveučilište u Zagrebu i Univerzitet u Zenici.

Peti ciklus Programa nastavlja se predavanjima koja će se održavati jednom sedmično do kraja marta ove godine.

Od januara 2019. godine, kada je uspostavljen, PMI nastoji da doprinese podizanju svesti i znanja među zajednicama pogođenim sukobima o ratnim događajima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih, na osnovu predmeta MKSJ i Mehanizma. PMI finansijski podržava Evropska unija.