Dodatne sudije Rezidualnog mehanizma položile zakletvu

Mehanizam
Haag

Četiri sudije Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, koje se nalaze izvan dva ogranka Mehanizma u Hagu i Arushi, Aydin Sefa Akay (Turska), Jose Ricardo de Prada Solaesa (Španija), Ben Emmerson (Velika Britanija) i Aminatta Lois Runeni N’gum (Gambija), danas su putem video-veze položili zakletvu pred sekretarom Johnom Hockingom.

Ranije ove sedmice je devet sudija, koje su trenutno na MKSJ, položilo svečanu zakletvu na ceremoniji održanoj u Hagu.
 
Nove sudije će položiti svečanu zakletvu na ceremoniji koja će biti održana sledeće sedmice u Arushi, tokom misije predsednika Merona i sekretara Hockinga u Tanzaniji.

Rezidualni mehanizam ima spisak od 25 sudija u pripravnosti koji će zasedati u oba ogranka Mehanizma, kako je predviđeno Statutom. Ove sudije izabrala je Generalna skupština sa dužeg spiska koji je dostavio Savet bezbednosti, i nakon nominacija koje su predale države članice Ujedinjenih nacija.