Danas u Hagu otvorena izložba ‘Multilingvalna pravda od Nirnberga do Haga’

Mehanizam
Haag
Multilingvalna pravda od Nirnberga do Haga

Sekretar Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), g. Olufemi Elias, danas je u zgradi Mehanizma u Hagu otvorio izložbu pod nazovom ‘Multilingvalna pravda od Nirnberga do Haga’, koja ističe rad simultanih prevodilaca u međunarodnom krivičnom pravosuđu.

Ova izložba, koju je pripremilo Međunarodno udruženje konferencijskih prevodilaca (AIIC), takođe uključuje jedan panel koji je pripremio Mehanizam, posvećen radu simultanih prevodilaca na Međunarodnom krivičnom sudu za Ruandu (MKSR) i Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

MKSR i MKSJ su zajedno podigli optužnice protiv preko 250 lica, održali više od 11.000 dana sudskih postupaka i saslušali svedočenje oko 7.000 svedoka. Da bi sve to bilo moguće, organizovano je simultano prevođenje na engleski i francuski, kao i bosanski/hrvatski/srpski (i albanski i makedonski u nekim predmetima), kao i na jezik kinyarwanda na MKSR.

Govoreći o kompleksnosti međunarodnih pravosudnih postupaka i visokim očekivanjima s kojima se usmeni prevodioci suočavaju, sekretar Elias je napomenuo da su “MKSR i MKSJ tokom godina postavili veoma visoke standarde”, dodavši da je “Mehanizam ponosan na to što je u prilici da nastavi visoke standarde i najbolju praksu ta dva ad hoc međunarodna suda”.

Ova izložba je prethodno bila postavljena u Specijalnom sudu za Liban i ostaće izložena u zgradi Mehanizma tokom narednih meseci.