Bosanski studenti prava u posjeti ogranku Mehanizma u Haagu

Mehanizam
Haag
Predsednik Meron sa studentima
Predsednik Meron sa studentima

Studijska posjeta 40 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Bosna i Hercegovina, Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove (Mehanizam) okončana je 10. maja 2018., poslije dva dana predavanja i izlaganja. Posjeta je pružila studentima jedinstven uvid u mandat, rad i praksu Mehanizma, kao i u dostignuća i naslijeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Studente je pozdravio predsjednik Mehanizma, sudija Theodor Meron, a saslušali su i informativno izlaganje šefa Kabineta predsjednika i glavnog pravnog savjetnika, gđe Gabrielle McIntyre, koja je govorila o radu sudskih vijeća i jedinstvenom sudskom modelu Mehanizma, u kom sudije obavljaju veliku većinu svojih funkcija na daljinu.

Pored toga, studenti su saslušali informativna izlaganja više predstavnika Tužilaštva o pitanjima koja uključuju koncepte komandne odgovornosti i udruženog zločinačkog poduhvata, kao i krivično gonjenje zločina seksualnog nasilja. Nadalje, predstavnici Sekretarijata su sa studentima razgovarali o čitavom nizu funkcija koje obavlja administracija Mehanizma, uključujući one vezane za odnose s javnošću, kao i za zaštitu i podršku svjedoka.

Komentarišući vrijednost posjete Mehanizmu za svoje studente, prof. dr. Enis Omerović je izjavio sljedeće: “Ovo je jedinstveno iskustvo za studente, da imaju priliku da slušaju tako iskusne pravne stručnjake, razgovaraju s njima i iz prve ruke saznaju o njihovim iskustvima iz prve ruke. To će definitivno predstavljati vrijedno iskustvo za studente kao buduće advokate i sudije u svojim zajednicama”.