Učešće predstavnika Programa Mehanizma za informisanje na tribini o genocidu u Srebrenici

Mehanizam
Haag
Image from a panel discussion about Srebrenica genocide

Dana 10. jula 2021, istraživač Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) Nemanja Stjepanović učestvovao je na tribini na kojoj je promovisan zbornik “Nikome se ne ponovilo: Genocid u Srebrenici i borba protiv zaborava”. Tribina je održana u Endžio habu u Beogradu u organizaciji Inicijative za ljudska prava iz Srbije, Foruma ZFD Srbija i Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

Pored Stjepanovića, u diskusiji su učestvovali Ajla Škrbić, urednica zbornika i asistentkinja profesora fakulteta u oblasti međunarodnog prava iz Bosne i Hercegovine, i Veran Matić, autor jednog od eseja u zborniku. Razgovor je moderirala novinarka Marina Fratucan.

Stjepanović je tokom današnjeg izlaganja podsetio da je pred MKSJ-om i Mehanizmom okončano više suđenja po otužnicama za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici, i da činjenice utvrđene u tim predmetima mogu biti od značaja za edukaciju i informisanje javnosti o događajima iz prošlosti. On je naglasio da je Mehanizam nadležan za brigu o sudskoj arhivi, uključujući dokazne predmete koji su tokom suđenja pred MKSJ-om i samim Mehanizmom uvršteni u spis. Stjepanović je, takođe, rekao da je produkcija PMI-ja, uključujući materijale koji se odnose na obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici, bazirana isključivo na pomenutoj argivskoj građi.

Učesnici tribine su se saglasili da bi sudski utvrđene činjenice u vezi sa genocidom u Srebrenici trebalo da budu u centru pažnje kao deo obračuna sa negiranjem genocida i revizionizmom. Oni su, takođe, osudili praksu poricanja koja je vidljiva u regionalnim medijima i politici. 

Učešće na današnjoj tribini u Beogradu predstavlja deo nastojanja MIP-a da podrži projekte organizacija civilnog društva koje se bave tranzicionom pravdom u regionu bivše Jugoslavije.

Cilj rada PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na temelju predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom. PMI velikodušno podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.