Predavanje o genocide u Srebrenici za mlade iz Srbije

Mehanizam
Haag
Image from the lecture on the Srebrenica Genocide

Dana 21. aprila predstavnik Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održao je online predavanje o sudski utvrđenim činjenicama u vezi sa genocidom u Srebrenici. Predavanje za 24 mladih iz Srbije održano je u okviru trodnevnog seminara pod nazivom “Prakse sećanja na genocide u Srebrenici”, u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava i Foruma ZFD iz Srbije.

Istraživač PMI-ja Nemanja Stjepanović predstavio je tokom predavanja hronologiju događaja u Srebernici iz jula 1995. godine, a onda je dao pregled predmeta koji su pred MKSJ-om i Mehanizmom vođeni po optužnicama za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici.

Stjepanović je takođe naglasio da se činjenice koje su o genocidu u Srebrenici utvrđene u brojnim predmetima pred MKSJ-om i Mehanizmom zasnivaju na velikom broju dokaza, uključujući iskaze svedoka, dokumente, audiovizuelne snimke, map i fotografije. On je zatim istakao da količina prezentovanih dokaza i obim nalaza donetih na osnovu tih dokaza ne ostavljaju prostor za poricanje o tome šta se desilo u Srebernici u julu 1995. godine.

Današnje predavanje predstavlja deo nastojanja MIP-a da podrži projekte organizacija civilnog društva koje se bave tranzicionom pravdom u regionu bivše Jugoslavije.

Cilj rada PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na temelju predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom. PMI velikodušno podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.