Izrečena presuda u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića

Mehanizam
Haag
Izrečena presuda u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića

Pretresno veće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), u čijem su sastavu sudije Burton Hall (Bahami), predsedavajući, Joseph Masanche (Tanzanija) i Seon Ki Park (Republika Koreja), izreklo je danas presudu u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića.

Pretresno veće je utvrdilo da su g. Stanišić i g. Simatović odgovorni za pomaganje i podržavanje krivičnog dela ubistva, kao kršenja zakona i običaja ratovanja i zločina protiv čovečnosti, i krivičnih dela deportacije, prisilnog premeštanja i progona, kao zločina protiv čovečnosti, koja su srpske snage počinile posle zauzimanja Bosanskog Šamca u aprilu 1992. Konkretno, Pretresno veće je utvrdilo da su optuženi, time što su obučavali i raspoređivali pripadnike jedne specijalne jedinice Službe državne bezbednosti Srbije i lokalne Srbe iz Bosanskog Šamca kako bi oni učestvovali u preuzimanju vlasti u toj opštini, obezbedili praktičnu pomoć, što je imalo značajnog uticaja na izvršenje tih krivičnih dela.

Shodno tome, Pretresno veće je utvrdilo da su g. Stanišić i g. Simatović krivi po svim tačkama Optužnice i izreklo i jednom i drugom kaznu od 12 godina zatvora, s tim da će im se u izdržavanje kazne uračunati vreme koje su dosad proveli u pritvoru.

Ovo je prvo ponovljeno suđenje koje je održano pred Mehanizmom. G. Stanišić, koji je bio zamenik načelnika, a potom i načelnik Službe državne bezbednosti (DB) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, i g. Simatović, koji je bio zaposlen u Drugoj upravi DB Srbije, bili su optuženi pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) da su rukovodili specijalnim jedinicama DB i drugim srpskim snagama i organizovali ih, opremali, obučavali, naoružavali i finansirali, te da su te snage učestvovale u činjenju ubistva, progona, deportacije i prisilnog premeštanja civila nesrpske nacionalnosti na velikim područjima Hrvatske i Bosne i Hercegovine u periodu od 1991. do 1995.

Dana 30. maja 2013, Pretresno veće MKSJ utvrdilo je da se g. Stanišić i g. Simatović ne mogu smatrati krivično odgovornim za ta krivična dela i oslobodilo je obojicu svih optužbi. Posle žalbenog postupka, dana 15. decembra 2015, Žalbeno veće MKSJ poništilo je tu odluku Pretresnog veća MKSJ i naložilo da se održi ponovljeno suđenje i da se optuženi smesta stave u pritvor.

Ponovljeno suđenje započelo je pred Mehanizmom 13. juna 2017. uvodnom rečju tužilaštva. Dokazni postupak tužilaštva okončan je 21. februara 2019. U sudnici je saslušano svedočenje ukupno 51 svedoka tužilaštva. Dokazni postupak odbrane započeo je 18. juna 2019 (g. Stanišić), odnosno 12. novembar 2019. (g. Simatović) i u sudnici je saslušano svedočenje ukupno 29 svedoka za obojicu optuženih. Iznošenje završnih reči održano je 12, 13. i 14. aprila 2021. godine.