Izjava tužioca povodom Presude u predmetu Stanišić i Simatović

Tužilac
Haag
Tužilac Serge Brammertz
Tužilac Serge Brammertz

Tužilaštvo (OTP) prima na znanje današnju presudu u predmetu Stanišić i Simatović. Tužilaštvo je zadovoljno zaključkom Pretresnog veća da je tužilaštvo izvelo dokaze koji van razumne sumnje dokazuju Stanišićevu i Simatovićevu odgovornost za neka krivična dela za koja se terete. Tužilaštvo će pažljivo proučiti pismenu presudu, kada bude dostupna, uzimajući u obzir tačke optužnice za koje Pretresno veće nije utvrdilo da su dokazane van razumne sumnje, i odlučiti postoje li osnovi za žalbu.

Povodom današnje presude, tužilac Brammertz je dao sledeću izjavu:

“Današnja osuđujuća presuda Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću je korak napred u osiguravanju odgovornosti lica najodgovornijih za zločine počinjene tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Kao visoki zvaničnici Službe državne bezbednosti Republike Srbije, Stanišić i Simatović su doprineli činjenju zločina od strane paravojnih snaga i drugih naoružanih grupa u ostvarivanju kampanja etničkog čišćenja protiv nesrpskog stanovništva.

“Iskoristio bih ovu priliku da izrazim zahvalnost Tužilaštva žrtvama i svedocima koji su učestvovali u ovom postupku. Njihova spremnost da istupe i svedoče protiv onih koji su im naneli nepravdu svedoči o njihovoj hrabrosti kao i o važnosti pravosudnog postupka.

“Tužilaštvo naglašava da, iako je ovo poslednje prvostepeno suđenje održano u Hagu, i dalje postoji na hiljade osumnjičenih za ratne zločine širom zemalja bivše Jugoslavije koje još uvek treba procesuirati. Nastavićemo intenzivne napore na pružanju podrške i pomoći kolegama u nacionalnim tužilaštvima kako bismo osigurali da se postigne više pravde za veći broj žrtava.”