Izjava tužioca povodom Presude po žalbi u predmetu Mladić

Tužilac
Haag
Tužilac Serge Brammertz
Tužilac Serge Brammertz

Nakon donošenja žalbene presude u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića, Serge Brammertz, glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, dao je sljedeću izjavu novinarima:

Ratko Mladić, zapovjednik Glavnog štaba vojske bosanskih Srba, danas je pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog zločina koje je počinio.

Žalbeno vijeće je odbacilo žalbene navode odbrane i podržalo ključne nalaze Pretresnog vijeća.

Mladić je proglašen krivim za zapovijedanje nasilnim kampanjama etničkog čišćenja širom Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine. Dalje, osuđen je za zapovjedanje kampanjom zločina protiv civilnog stanovništva tokom opsade Sarajeva. Takođe je osuđen zbog upotrebe snaga pod svojim zapovjedništvom za počinjenje genocida nad stanovništvom bosanskih muslimana u Srebrenici. Konačno, osuđen je zbog uzimanja pripadnika UN-a kao talaca i njihovog korištenja kao živih štitova.

Došlo je vrijeme da prihvatimo istinu. Mladić se svrstava u red najvećih ratnih zločinaca u savremenoj istoriji. Namjerno je koristio svoj položaj vojnog zapovjednika za napade na nevine civile, koji su ubijani, mučeni, silovani i protjerivani bez ikakvog razloga osim svoje nacionalnosti i vjere. Raspirivao je etničku mržnju i lagao one koje je navodno branio kako bi opravdao svoje zločine. U trenutku kada je imao moć života ili smrti nad hiljadama nevinih muškaraca i dječaka u Srebrenici, naredio je njihovo potpunu eliminaciju i počinio genocid.

Mladića bi trebali osuditi svi odgovorni zvaničnici u bivšoj Jugoslaviji i širom svijeta. Njegovo ime trebalo bi uvrstiti na listu najizopačenijih i najbrutalnijih ličnosti u istoriji.

Ovo nije presuda srpskom narodu, kojim su Mladić i njegove pristalice manipulisali decenijama. Mladićeva krivica je samo i jedino njegova.

Završetkom ovog predmeta, žrtve i preživjeli bi trebali biti u prvom planu.

Žalbena presuda ponovo potvrđuje šta su oni pretrpjeli. Ona potvrđuje i hrabrost svjedoka koji su svjedočili i rekli istinu.

U ime Tužilaštva želio bih odati priznanje žrtvama i preživjelima koji nikada nisu odustali od svoje potrage za pravdom. Iskazujemo im duboku zahvalnost, jer bez njih ne bismo mogli obaviti svoj posao. Nadamo se da će im današnja presuda pružiti određenu mjeru utjehe i osjećaj da je, bez obzira na svu štetu koju su pretrpjeli i koliko su dugo čekali, pravda moguća.

Takođe bih želio zahvaliti diplomatskoj zajednici i medijima koji su podržavali naš rad više od dvije decenije. Odigrali ste ključnu ulogu u naporima da Mladić konačno bude proglašen odgovornim za svoje zločine.

Konačno, današnja presuda trebala bi nas podsjetiti i na pravdu koju tek treba postići. Širom bivše Jugoslavije i dalje treba istražiti i procesuirati hiljade osumnjičenih za ratne zločine na svim stranama. Sada je odgovornost na domaćim tužiocima i sudijama da nastave ovaj posao, a Tužilaštvo se obavezalo da će im pružiti punu podršku. Zajedno, možemo osigurati da sve žrtve genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji dočekaju da vide kako oni koji su im nanijeli nepravdu odgovaraju za svoje zločine.