Okončano iznošenje završnih reči u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića

Sudska veća
Haag
Okončano iznošenje završnih reči u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i  Franka Simatovića
Okončano iznošenje završnih reči u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića

Danas je Pretresno veće Ogranka Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu (dalje u tekstu: Mehanizam), u čijem su sastavu sudija Burton Hall (Bahami), predsjedavajući, Joseph Masanche (Tanzanija) i Seon Ki Park (Južna Koreja), okončalo saslušavanje završnih reči strana u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Završne reči su saslušane u periodu od ponedeljka, 12. aprila, do srede, 14. aprila 2021.

Predsedavajući sudija se u svom zaključnom obraćanju zahvalio stranama u postupku i svima koji su pomagali u ponovnom suđenju, istovremeno istakavši da je Mehanizam uspešno okončao suđenje u ovom predmetu u vreme kada svačiji život još uvek duboko pogađa globalna pandemija COVID-19.

Nakon današnjeg pretresa, Pretresno veće će većati iza zatvorenih vrata i u dogledno vreme izdati nalog o rasporedu za izricanje prvostepene presude. Jovica Stanišić i Franko Simatović su trenutno na privremenom boravku na slobodi do datuma koji će odrediti Pretresno veće prilikom izdavanja naloga o rasporedu za izricanje prvostepene presude.

Ovo je prvo ponovno suđenje održano pred Mehanizmom. Stanišić, bivši zamenik načelnika i načelnik Službe državne bezbednosti (dalje u tekstu: DB) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, i Simatović, bivši radnik u Drugoj upravi DB Srbije, optuženi su pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (dalje u tekstu: MKSJ) da su rukovodili, organizovali, opremili, obučavali, naoružali i finansirali specijalne jedinice DB i druge srpske snage, koje su učestvovale u činjenju ubistva, progona, deportacije i prisilnog premeštanja nesrpskih civila s velikih područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine u periodu od 1991. do 1995. godine.

Dana 30. maja 2013, Pretresno veće MKSJ je utvrdilo da se Stanišić i Simatović ne mogu proglasiti krivično odgovornim za te zločine i oslobodilo je obojicu optuženih svih optužbi. Posle žalbenog postupka, dana 15. decembra 2015, Žalbeno veće MKSJ je poništilo odluku Pretresnog veća MKSJ i naložilo da se održi ponovno suđenje i da se optuženi bez odgađanja zadrže u pritvoru.

Ponovno suđenje započelo je pred Mehanizmom 13. juna 2017. uvodnom rečju tužilaštva. Dokazni postupak tužilaštva okončan je 21. februara 2019. U sudnici je saslušan ukupno 51 svedok tužilaštva. Dokazni postupak odbrane započeo je 18. juna 2019. i okončan je 14. januara 2021, a u sudnici je saslušano ukupno 29 svedoka za obojicu optuženih.