Predsjednik Agius izlaže Savjetu bezbjednosti UN-a sedamnaesti izvještaj o napretku u radu Mehanizma

Predsednik
Arusha, Haag
Predsjednik Carmel Agius
Predsjednik Carmel Agius

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), sudija Carmel Agius, izložio je juče Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija (Savjet) sedamnaesti izveštaj o napretku u radu Mehanizma putem video-telekonferencijske veze iz Haaga.

Prije svega, predsjednik Agius se osvrnuo na predstojeću desetu godišnjicu osnivanja Mehanizma koja se obilježava 22. decembra i podsjetio na odlučnost međunarodne zajednice da nastavi borbu protiv nekažnjivosti za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava preduzimanjem odvažnog koraka stvaranja jedne nove vrste sudske institucije. Predsjednik je takođe podsjetio na nedavnu sedamdeset i petu godišnjicu Ujedinjenih nacija, primijetivši: “Prijelomni događaji kao što su ovi podsjećaju nas na smisao našeg postojanja i omogućavaju nam da sagledamo napredak koji smo ostvarili, kao i koliko još ostaje da se učini. Na taj način, oni nas ohrabruju da jačamo vrijednosti koje nas ujedinjuju i koje su u osnovi našeg svakodnevnog rada […].” 

Osvrćući se na tekuće izazove, predsjednik Agius je izvijestio o tome da je Mehanizam u ovom izvještajnom periodu uspio da ostane funkcionalan i postigne značajne rezultate, uprkos pandemiji COVIDA-19 koja je u toku, između ostalog i tako što se oslonio na svoja svojstvena i specifična obilježja, kao što su odredbe koje omogućavaju održavanje sudskih pretresa uz učešće sudija, strana u postupku ili svjedoka s udaljenosti. U ovom kontekstu, predsjednik je odao priznanje i izrazio iskrenu zahvalnost sudijama i osoblju Mehanizma za njihovu izuzetnu predanost.

U vezi sa sudskim predmetima koji su još u toku, predsjednik je izjavio da se očekuje da će značajan dio njih biti okončan do kraja maja sljedeće godine, što potvrđuje spremnost i riješenost Mehanizma da osigura da ti predmeti budu privedeni kraju u predviđenim rokovima.

Predsjednik Agius je izvijestio Savjet da je žalbeni pretres u predmetu Mladić održan krajem avgusta, a da se predviđa da će predmet biti zaključen u maju 2021. Nadalje, potvrdio je da su pretresi s izvođenjem dokaza u predmetu Stanišić i Simatović zaključeni u oktobru i da se prvostepena presuda takođe očekuje u maju 2021. Što se tiče tekućih predmeta koji se vode zbog nepoštovanja suda, na suđenju protiv Maximiliena Turinaba i drugih u Arushi, koje je počelo 22. oktobra, predsjednik je konstatovao da je izvođenje dokaza svjedoka tužilaštva zaključeno i da se početak faze dokaznog postupka odbrane očekuje u prvom dijelu 2021., dok se prvostepena presuda takođe očekuje u maju 2021. U vezi s predmetom protiv Petra Jojića i Vjerice Radete zbog nepoštovanja suda, predsjednik Agius je države članice UN-a obavijestio o odluci koju je sudija pojedinac koji rješava u toj stvari donio 8. decembra, “u kojoj je ponovio svoj prethodni zahtjev Srbiji da postupi u skladu sa svojom obavezom da preda optužene u sjedište Mehanizma u Haagu bez odgađanja”.

Nadalje, predsjednik je obavijestio Savjet o početku pretpretresnog postupka u predmetu Kabuga, u kojem je optuženi prvi put stupio pred sud 11. novembra, nakon što je u oktobru prebačen u pritvor Mehanizma u Haagu. Na kraju, budući da je predmet protiv bjegunca Augustina Bizimane formalno okončan zbog njegove smrti, predsjednik je naveo da je ostalo samo šest bjegunaca Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i naglasio da je potraga za njima i dalje ključni prioritet Mehanizma. 

Predsjednik se potom osvrnuo na bezbjednost i dobrobit svih osoba pod nadzorom Mehanizma u kontekstu pandemije COVIDA-19 i istakao sistem pojačane budnosti i strogih mjera koji je na snazi u zatočeničkim objektima Mehanizma u Haagu i Arushi i koji se provodi pod nadzorom novog sekretara Mehanizma, g. Abubacarra Tambadoua. Predsjednik Agius je takođe izrazio svoju iskrenu zahvalnost svakoj od 15 država izvršenja kazni za njihovu velikodušnu saradnju i podršku u vezi s 50 osuđenih osoba koje su trenutno na izdržavanju kazne, uključujući Belgiju, koja je u septembru postala petnaesta država izvršenja kazni. Govoreći o saradnji u širem kontekstu, predsjednik je ponovio: “[p]odrška država članica ključna je za omogućavanje Mehanizmu da efektivno vrši svoje funkcije i mi ćemo se i dalje oslanjati na vašu dragocjenu pomoć u mjesecima i godinama koje su pred nama.”

Na kraju, predsjednik Agius se, u ime Mehanizma, članicama Savjeta iskreno zahvalio “za svu podršku koja je pružena od nastanka Mehanizma prije deset godina” i izrazio nadu da će Mehanizam u predstojećem izvještajnom periodu ostvariti važan napredak i na kraju uspjeti u ispunjenju svog mandata.