Tužilac Serge Brammertz se obratio Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija

Tužilaštvo
Arusha, Haag
Tužilac Serge Brammertz
Tužilac Serge Brammertz

Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) Serge Brammertz obratio se danas Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija (SBUN).

On je počeo obavještenjem Vijeću sigurnosti da su, samo pet mjeseci nakon što je pandemija COVID-19 prinudila Mehanizam da pređe na rad na daljinu, ponovo započeti postupci u sudnicama.

U Arushi, u predmetu Turinabo i dr., Tužilaštvo je izvelo svoje dokaze za samo šest sedmica, i sada se sprema da odgovori na teze odbrane. U Hagu, u predmetu Mladić, usmeno žalbeno ročište završeno je u avgustu. Izvođenje dokaza u predmetu Stanišić i Simatović sada je okončano, i Tužilaštvo priprema svoj završni podnesak i završne riječi. Tužilac Brammertz obavijestio je Vijeće sigurnosti da se presude u sva ova tri slučaja očekuju do kraja maja iduće godine.

U vezi sa slučajem Kabuga, tužilac Brammertz je izvijestio je da se pretpretresni postupak odvija dobro. Uprkos ograničenjima vezanim za pandemiju COVID-19, Tužilaštvo intenzivno radi na pripremi predmeta za suđenje i ispunjavanju svojih pretpretresnih obaveza. Tužilac je izrazio zahvalnost Tužilaštva vladi Ruande na snažnoj saradnji koju pruža u vezi s ovim slučajem.

Prelazeći na pitanje preostalih bjegunca protiv kojih je ICTR podigao optužnice, tužilac Brammertz izvijestio je Vijeće sigurnosti da je Fulgence Kayishema i dalje na slobodi zbog toga što Južna Afrike nije pružila djelotvornu saradnju u posljednje dvije i po godine.

Tužilac je podsjetio Vijeće sigurnosti na optužnicu protiv Kayisheme, posebno na njegovu navodnu ulogu u masakru 2.000 Tutsi civila u crkvi Nyange 16. aprila 1994. godine. Podsjetio je da je "u činu nezamislive brutalnosti i svetogrđa korišten buldožer za rušenje crkve s izbjeglicama koje su još uvijek bile unutra", usmrtivši na taj način više od 1.500 žena, muškaraca, djece i staraca.

Tužilac Brammertz je saopštio da, iako je Kayishema bio bjegunac od pravde mnogo godina, "prije skoro tri godine moj ga je Ured konačno pronašao" u Južnoj Africi. Nakon što je INTERPOL ovo potvrdio, Tužilaštvo je potom podnijelo hitni zahtjev za pomoć vlastima Južne Afrike tražeći brzo uhićenje Kayisheme.

Tužilac je obavijestio Vijeće da, nažalost, Južna Afrika nije za godinu i po dana poduzela korake da uhiti Kayishemu. Tek u decembru 2019. konačno je pokrenuta operacija hapšenja. "Međutim, tada Kayishema više nije mogao biti pronađen", primijetio je tužilac.

Tužilac je izvijestio da Južna Afrika još uvijek ne pruža potrebnu saradnju. Objasnio je da je Tužilaštvo nedavno poslalo dvije misije u Južnu Afriku kako bi konačno dobilo važne informacije za nastavak potrage za Kayishemom. Obje misije su bile razočaravajuće neuspješne.

Govoreći dalje o potrazi za bjeguncima, tužilac Brammertz je Vijeće sigurnosti izvjestio da "odsustvo djelotvorne suradnje i dalje koči naš rad." Primijetio je da će, „dok Tužilaštvo radi na rješavanju izazova s kojima se suočava, čvrsta podrška Savjeta bezbjednosti biti od ključnog značaja. Države članice bi trebale shvatiti da, kada Tužilaštvo traži njihovu saradnju, to radi sa  ovlastima koje mu je dao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija.”

Na kraju, tužilac je obavijestio Vijeće sigurnosti o naporima Tužilaštva za pružanje pomoći nacionalnim tužilaštvima koji procesuiraju međunarodne zločine počinjene u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, kao i o potrazi za nestalim osobama.

Što se tiče zločina počinjenih tokom genocida u Ruandi, tužilac je podsetio na nedavna hapšenja u Belgiji i Holandiji i naveo da to "pokazuje da je međunarodna saradnja od suštinske važnosti i da se pravda može postići u sudnicama širom svijeta." Tužilac Brammertz pozvao je na punu podršku radu Generalnog tužioca Ruande u njegovim naporima da pronađe još stotine bjegunaca.

Kada je riječ o zločinima počinjenim u bivšoj Jugoslaviji, tužilac je izvijestio da je, kao rezultat pomoći Tužilaštva, niz važnih složenih predmeta prebačen u Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru. Tužilac je primijetio, da ti događaji pružaju značajnu priliku za ove države da jasno pokažu svoju opredijeljenost za utvrđivanje pune odgovornosti, naročito u odnosu na osumnjičene visokog ili srednjeg ranga koji su do sada uživali sigurno utočište i nekažnjivost."

Što se tiče potrage za osobama koje se još uvijek vode kao nestale tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, tužilac Brammertz izvijestio je da Tužilaštvo nastavlja saradnju s Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i državnim organima za nestale osobe. Tužilac je rekao da „možemo izvijestiti da naši napori donose značajne rezultate“, ističući nedavni pronalazak masovne grobnice u Srbiji i grobnice otkrivene u Bosni i Hercegovini tokom izvještajnog perioda. Tužilac je podsjetio Vijeće sigurnosti da „više od dvije decenije poslije okončanja sukoba, 10.000 porodica i dalje čeka da sazna sudbinu svojih voljenih. Pronalaženje svih nestalih osoba predstavlja humanitarni imperativ."

Tužilac Brammertz je izvještaj završio izrazima zahvalnosti Tužilaštva Vijeću sigurnosti na kontinuiranoj podršci.