Predavanje o genocide u Srebrenici za mlade iz Srbije

Mehanizam
Haag
Predavanje o genocide u Srebrenici za mlade iz Srbije

Istraživač Programa mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) Nemanja Stjepanović održao je grupi mladih iz Srbije 6. decembra predavanje pod naslovom „Šta danas znamo o genocidu u Srebrenici“. Predavanje je održano u okviru seminara za mlade „Prakse sećanja na genocid u Srebrenici“, u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava i Foruma ZFD iz Srbije.

Obraćajući se polaznicima, Stjepanović je prvo predstavio pregled sudskih predmeta koji su pred MKSJ-om i Mehanizmom vođeni u vezi sa genocidom i drugim zločinima počinjenim u Srebrenici 1995. godine. Zatim je govorio o činjenicama koje su u vezi sa genocidom u Srebrenici utvrđene u tim predmetima.

Tokom predavanja, polaznici su imali priliku da vide delove svedočenja preživelih genocida sa suđenja vođenih pred MKSJ-om.

U nastavku, Stjepanović je ukazao da arhive MKSJ-a i Mehanizma sadrže veliki broj dokaza, uključujući dokumente, mape, fotografije i audio-vizuelne snimke, iz perioda sukoba 1990-ih na području bivše Jugoslavije. Objasnio je da te arhive predstavljaju izvor od izuzetnog značaja za sve koji žele da istraže i saznaju šta se u prošlosti događalo.

Cilj rada PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na temelju predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom. PMI velikodušno podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.