Generalni sekretar UN-a imenovao g. Abubacarra Marie Tambadoua za sekretara Mehanizma

Mehanizam
Arusha, Haag
Gdin. Abubacarr Marie Tambadou
Gdin. Abubacarr Marie Tambadou

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija António Guterres danas je objavio imenovanje g. Abubacarra Marie Tambadoua iz Republike Gambije za novog sekretara Mehanizma, počevši od 1. jula 2020.

Gospodin Tambadou će naslijediti g. Olufemija Eliasa iz Nigerije, koji je bio na funkciji sekretara od januara 2017. Generalni sekretar izrazio je zahvalnost g. Eliasu za njegovu "posvećenu službu Rezidualnom mehanizmu i međunarodnom krivičnom pravosuđu"

Gospodin Tambadou je bio državni tužilac i ministar pravde Republike Gambije od februara 2017., gdje je predvodio značajne reforme u oblastima ljudskih prava i pravosuđa. Prije toga, bio je specijalni pomoćnik tužioca Mehanizma od 2012. do 2017., gdje je učestvovao u procesu uspostavljanja funkcionisanja ogranaka Mehanizma u Arushi i Haagu. Prije toga, radio je u Tužilaštvu Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) kao zastupnik u prvostepenim postupcima od 2003. do 2008. i kao zastupnik u žalbenim postupcima od 2008. do 2012.

Godine 2019., g. Tambadou je bio izabran za predsjedavajućeg Specijalizovanog tehničkog odbora Afričke unije za pravosuđe i pravne poslove, nakon što je 2018. izabran od strane Organizacije za islamsku saradnju (OIC) za predsjedavajućeg Ad hoc ministarskog odbora OIC-a o odgovornosti za kršenja ljudskih prava protiv pripadnika naroda Rohingya. Gospodin Tambadou je takođe član Grupe na visokom nivou o pravdi za žene, koju su sazvali UN Žene, Međunarodna organizacija za razvojno pravo i Prethodnici za miroljubiva, pravedna i inkluzivna društva.

Predsjednik Agius je pozdravio imenovanje g. Tambadoua, i izjavio: “Siguran sam da će impresivne kvalifikacije i iskustvo g. Tambadoua njemu samom i Mehanizmu biti od izuzetno velike koristi u njegovoj novoj ulozi u svojstvu sekretara. Radujem se bliskoj saradnji s njim u svojstvu kolege čelnika ove institucije, u trenutku u kom Mehanizam nastavlja da se suočava s izazovima koje donosi pandemija COVID-19 i da ispunjava svoj vitalni mandat što je moguće efikasnije I efektivnije.”

Predsjednik Agius takođe je pohvalio “napore g. Eliasa I njegove brojne doprinose Mehanizmu tokom posljednje tri i po godine, uključujući njegovu posvećenost unapređivanju rodne ravnopravnosti”, i poželio mu je sve najbolje u njegovim budućim poduhvatima.

Tužilac Brammertz pridružio se predsjedniku i pozdravio imenovanje g. Tambadoua, napomenuvši: “U ovom kritičnom trenutku u mandatu Mehanizma, naročito poslije hapšenja Féliciena Kabuge, od ključne je važnosti da tužioci, sudije i branioci u punoj mjeri dobiju podršku koja im je potrebna. Tužilaštvo i ja  vjerujemo bez ikakve sumnje da će g. Tambadou, uspješan međunarodni parničar, u predstojećem periodu sposobno voditi Sekretarijat i blisko sarađivati s druga dva čelnika Mehanizma.”