Generalni sekretar imenovao sudiju Iaina Bonomyja iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudiju Mehanizma

Mehanizam
Arusha, The Hague
Sudija Iain Bonomy
Sudija Iain Bonomy

Dana 6. februara 2020. godine, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, g. António Guterres, imenovao je lorda Iaina Bonomyja iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na listu sudija Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (“Mehanizam”). Imenovanje je odmah  stupilo na snagu.

Sudija Bonomy se školovao se u Škotskoj i diplomirao na Univerzitetu u Glasgowu. Od 1970. do 1983. radio je kao advokat. Godine 1984. je primljen u škotsku komoru advokata-sudskih zastupnika, a 1993. je imenovan za Queen’s Counsel (višeg sudskog zastupnika). Od 1990. do 1996. bio je tužilac u krivičnim predmetima (zamjenik javnog tužioca i prvi zamjenik javnog tužioca), a 1997. je imenovan za senatora Kolegija pravde (sudiju u Court of Session i High Court of Justiciary, najvišem sudu u Škotskoj). Od 2004. do 2009. godine, sudija Bonomy je bio sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), gdje je postupao u mnogim predmetima visokog profila i predsjedavao na suđenju bivšem predsjedniku Srbije Milanu Milutinoviću. Nakon odlaska iz MKSJ-a, sudija Bonomy je bio imenovan za sudiju Apelacionog suda u Škotskoj, a poslije toga je bio komesar za nadzor Ujedinjenog Kraljevstva, te kasnije sudski komesar u Kancelariji komesara za istražne ovlasti.

Sudija Bonomy je imenovan na listu sudija Mehanizma poslije ostavke sudije Bena Emmersona 19. jula 2019. i odslužiće preostali dio mandata sudije Emmersona.

U skladu sa svojim Statutom, Mehanizam ima listu od 25 nezavisnih sudija koji rade u oba ogranka Mehanizma.