Dana 6. februara 2020. godine, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, g. António Guterres, imenovao je lorda Iaina Bonomyja iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na listu sudija Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (“Mehanizam”). Imenovanje je odmah  stupilo na snagu.

Sudija Bonomy se školovao se u Škotskoj i diplomirao na Univerzitetu u Glasgowu. Od 1970. do 1983. radio je kao advokat. Godine 1984. je primljen u škotsku komoru advokata-sudskih zastupnika, a 1993. je imenovan za Queen’s Counsel (višeg sudskog zastupnika). Od 1990. do 1996. bio je tužilac u krivičnim predmetima (zamjenik javnog tužioca i prvi zamjenik javnog tužioca), a 1997. je imenovan za senatora Kolegija pravde (sudiju u Court of Session i High Court of Justiciary, najvišem sudu u Škotskoj). Od 2004. do 2009. godine, sudija Bonomy je bio sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), gdje je postupao u mnogim predmetima visokog profila i predsjedavao na suđenju bivšem predsjedniku Srbije Milanu Milutinoviću. Nakon odlaska iz MKSJ-a, sudija Bonomy je bio imenovan za sudiju Apelacionog suda u Škotskoj, a poslije toga je bio komesar za nadzor Ujedinjenog Kraljevstva, te kasnije sudski komesar u Kancelariji komesara za istražne ovlasti.

Sudija Bonomy je imenovan na listu sudija Mehanizma poslije ostavke sudije Bena Emmersona 19. jula 2019. i odslužiće preostali dio mandata sudije Emmersona.

U skladu sa svojim Statutom, Mehanizam ima listu od 25 nezavisnih sudija koji rade u oba ogranka Mehanizma.